06. 05. 2013 Zodpovedné podnikanie

V Amsterdame sa na tri dni stretnú CSR lídri

V holandskom Amsterdame sa uskutoční konferencia o udržateľnosti.

Stretnutie s celosvetovou komunitou podporujúcou ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť, budovanie vzťahov, zdieľanie skúseností a poznatkov a okamžitú spätnú väzbu, vrátane možnosti prezentovať svoju spoločnosť a zvýšiť jej medzinárodné renomé. To všetko firmám ponúka globálna konferencia o udržateľnosti 2013 GRI Global Conference on Sustainability and Reporting, ktorá sa koná 22. až 24. mája v holandskom Amsterdame.

GRI Global Conference on Sustainability and Reporting je jedinečnou konferenciou, ktorá svojim účastníkom umožňuje:

• nadviazanie kontaktov s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi a organizáciami;
• získanie inšpirácie zo strany uznávaných lídrov z danej oblasti;
• prístup k najaktuálnejším výskumom;
• pochopenie zmien v medzinárodnej politike a regulácii;
• účasť sa diskusiách mnohých zúčastnených strán;
• preskúmanie riešení k výzvam udržateľnosti;
• prispenie svojimi názormi.

CSR elita z celého sveta na jednom mieste

Očakáva sa, že konferencia neziskovej organizácie Global Reporting Initiative (GRI) priláka viac ako tisícku angažovaných a vplyvných lídrov z oblasti obchodu, financií, účtovníctva, poradenstva, občianskej spoločnosti, predstaviteľov vlád, regulačných orgánov či akademických pracovníkov. V roku 2010 sa GRI podarilo spojiť viac ako 1 200 delegátov zo 77 krajín sveta. 36% všetkých účastníkov tvorili riaditelia, vedúci a riadiaci zamestnanci spoločností.

Medzi zaregistrovanými účastníkmi sa tento rok nachádzajú spoločnosti a organizácie ako Aker Solutions AS, AngloGold Ashanti Ltd, Bosch, CDP, Concept Green, Deloitte, Ecopetrol S.A, EDF, ES Global Consulting, Fuji Xerox, Greenpeace International, Impact Sustainability, KPMG, NASDAQ OMX, Nike Inc, PWC, Reliance Industries Limited, UNEP, Umicore, Volkswagen Group, či World Bank.

Informácie, inovácie a spoločný postup

Program trojdennej konferencie bude tvorený plenárnymi a sektorovými zasadnutiami, okrúhlymi stolmi, školeniami a seminármi. Cieľom je zabezpečiť maximálnu mieru interakcie medzi účastníkmi a zjednodušiť nadväzovanie kontaktov.

GRI tiež na konferencii premiérovo predstaví štvrtú generáciu štandardov pre reportovanie udržateľnosti – GRI G4. Tieto štandardy budú len o týždeň neskôr predstavené aj na bratislavskom CEE CSR Summite-e.

Zdroj: griconference.org

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111