28. 12. 2012 Nadácia Pontis

TURIEC: Prvé dve rozhľadne postavili Na Kalníku a Na tŕní

V Turci postavili prvé dve rozhľadne Na Kalníku a Na tŕní, budúci rok by mali pribudnúť ďalšie a neskôr aj cyklotrasa, ktorá ich spojí.

http://s.sme.sk/r-rss/6649493/turiec.sme.sk/turiec-prve-dve-rozhladne-postavili-na-kalniku-a-na-trni.html

V Turci postavili prvé dve rozhľadne Na Kalníku a Na tŕní, budúci rok by mali pribudnúť ďalšie a neskôr aj cyklotrasa, ktorá ich spojí. 
MARTIN. Prvé drevené rozhľadne sú situované nad obcami Turčianske Jaseno, Kalník a Belá Dulice a stavalo ich vyše tridsať dobrovoľníkov v rámci projektu regionálnej spolupráce medzi mestom Martin a ďalšími turčianskymi obcami a subjektmi. „Požiadali sme Nadáciu Pontis, kde nám vyhoveli vo veľmi krátkom čase a na obe rozhľadne nám poskytli grant 20 tisíc eur. Vklad nebol len z nadačného fondu, ale prispeli aj obce, ktoré zabezpečili terénne úpravy a lesné spoločenstvo, ktoré poskytlo drevo. Zapojilo sa aj veľa dobrovoľníkov. Na to, že sú to pomerne jednoduché stavebné diela, stavalo sa to v náročných podmienkach, pršalo, mrzlo, bolo to tu rozblatené,“ povedal Dušan Kubička z Turčianskej bicyklovej skupiny JUS. Rozhľadne majú zatraktívniť Turčiansku cyklomagistrálu a zlepšiť vybavenosť cyklotrasy, majú sa stať príjemnými oddychovými miestami, ktoré už z diaľky lákajú návštevníkov Turca. Rozhľadne budú zapracované aj do máp a propagačných materiálov, ktoré sa v najbližšom období budú aktualizovať a vydávať. Budúci rok sa chystajú Turčania postaviť dve rozhľadne na trase po tankovej ceste a ďalšie roky chcú pokračovať aj na iných miestach, napríklad nad Turčianskym Petrom, Necpalmi či Trnovom.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111