28. 03. 2017 Nadácia Pontis

Transparency Slovensko predstavilo program v boji proti korupcii

Transparency International Slovensko predstavilo projekt, ktorý má zlepšiť vzdelávanie a postavenie úradníkov a vytvoriť odolnosť proti korupcii.

Pri projekte ‚Tvoríme štátnu správu odolnú voči korupcii‘ sa chcú zamerať na mladých ľudí, a to tých, čo v štátnej správe už pracujú, ale aj mladých, ktorí sú ešte v školách.

Projekt v utorok na tlačovej besede predstavil riaditeľ TIS Gabriel Šípoš, právnik Pavel Nechala, Zuzana Hlávková a Pavol Szalai.

Jedným z cieľom projektu je vytvoriť z úradníkov vrstvu odolnú voči korupcii a nekalým praktikám. Avšak momentálne podľa Hlávkovej absentuje vstupné vzdelávanie, úradníci často nevedia rozpoznať nekalé praktiky, nemajú dobré znalosti v rámci procesov verejného obstarávania, nevedia, ako fungujú ochranné mechanizmy po tom, čo nekalé správanie oznámia.

Takisto nevedia komu a čo môžu oznámiť. Okrem toho ani neveria, že niečo môžu zmeniť a majú obavy z negatívnych dôsledkov.

Ako v utorok objasnila Hlávková, pokiaľ ide o pomoc whistleblowerom, chcú vytvoriť sieť zamestnávateľov, ktorí sa nebudú báť zamestnať človeka, ktorý o korupcii alebo nekalých praktikách prehovoril. Takisto by chceli vytvoriť sieť právnických firiem, ktoré by boli ochotné týchto ľudí v prípade nutnosti pro bono zastupovať.

Okrem toho Hlávková predstavila aj víziu fondu pre whistleblowerov, ktorý by mal slúžiť na pokrytie existenčných nákladov medzi odchodom z práce a nájdením si novej. V prípade úradníkov by chceli vytvoriť skupinu, ktorá ukáže, že úradníci nie sú anonymní roboti, ale komunita.

Je to podľa nej potrebné preto, pretože úradníci si často myslia, že sú v tom sami a neveria, že niečo môžu zmeniť. Pre úradníkov by chceli organizovať vzdelávacie workshopy a vytvoriť webstránku, kde nájdu relevantné informácie, vzdelávacie materiály, ale aj ktorá bude priestorom na to, aby si úradníci radili medzi sebou.

„Uvažujeme aj nad iniciatívou ocenenia úradníckej práce, čo by mohlo zvýšiť povedomie ľudí o úradníkoch. V súčasnosti sa štátnou správou opovrhuje, nemalo by to tak byť. Je tam veľa schopných ľudí,“ povedala Hlávková.

Ako dodala, v štátnej správe pracuje ľudí do 34 rokov zhruba 17 percent, najviac je, naopak, úradníkov nad 50 rokov. Korupciu by z obavy dôsledkov nenahlásilo 27 percent, 58 percent si myslí, že s korupciou nemôžu nič urobiť. Slovensko je teda siedme najhoršie vo vnímaní korupcie v rámci EÚ.

Na to, aby projekt fungoval podľa predstáv TIS, potrebujú podľa Šípoša približne 40-tisíc eur, pričom im už nadácia Pontis venovala 17-tisíc. Priznávajú, že hľadajú aj ďalších partnerov – školy, úrady, právnické firmy, zamestnávateľov, dobrovoľníkov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111