27. 02. 2013 Zodpovedné podnikanie

Tesco pre zdravšie mestá

Tesco za 6 rokov podporilo spolu 127 projektov s environmentálnou tematikou.

Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis rozdelil v šiestom ročníku grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá spolu 115 033 €. Podporených bolo 41 projektov zameraných na revitalizáciu detských ihrísk, parkov, na výsadbu zelene, budovanie cyklistických trás a recykláciu odpadu. Vybrané projekty boli zo všetkých kútov Slovenska, z miest a obcí, kde sa nachádza prevádzka Tesco.

Aj zamestnanci spoločnosti sa môžu angažovať v konkrétnych projektoch. „Zanietenie zamestnancov Tesco pre tému životného prostredia z roka na rok rastie. Vidieť to aj na počte prijatých projektov, ktoré sú nimi odporúčané. Projekty odporúčané Tesco zamestnancami sú zárukou, že sa minimálne jeden zamestnanec aj osobne daného projektu zúčastní a tým je splnená základná myšlienka programu – zveľaďovanie životného prostredia a zapájanie sa do projektov dobrovoľníkmi z radov Tesco zamestnancov,“ povedala Martina Múčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti TESCO STORES SR, a.s.

Za 6 rokov grantového programu Tesco pre zdravšie mestá bolo podporených spolu 127 projektov s environmentálnou tematikou celkovou sumou 333 737 €.

Zdroj: Tesco Stores SR

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111