02. 03. 2012 Nadácia Pontis

Takmer 90-tisíc eur sa stane ekologickým pomocníkom v 39 lokalitách Slovenska

89 488,77 euro je doposiaľ najvyššia suma v 5-ročnej histórii grantového projektu Tesco

http://medialne.etrend.sk/marketing-tlacove-spravy/takmer-90-000-sa-stane-ekologickym-pomocnikom-v-39-lokalitach-sr.html

89 488,77 euro je doposiaľ najvyššia suma v 5-ročnej histórii grantového projektu Tesco pre zdravšie mestá, ktorú rozdelila hodnotiaca komisia neziskovým organizáciám po celom Slovensku. Je to raz tak vyššia suma ako vlani a trikrát vyššia ako v prvom ročníku v roku 2006. O raste popularity tohto grantu s environmentálnym zameraním svedčí aj doposiaľ najvyšší počet podaných žiadostí mimovládnych organizácií – 67. Pre porovnanie vlani sa ich prihlásilo 38 a v prvom ročníku 30. Finančnú podporu na realizáciu prihláseného projektu získalo doposiaľ najviac subjektov – 39. Pre porovnanie vlani ich bolo 21 a v 1. ročníku 5 schválených žiadostí. Ak každoročne cieľom grantu je podporiť niektorú z naliehavých ekologických oblastí, tohto roku komisia vyberala hlavne tie, ktoré súvisia s recykláciou a separovaním odpadu. Odporúčanie, prípadne zapojenie sa do projektu zamestnancom Tesco bolo pri hodnotení výhodou, nie však podmienkou. Grantový program na sklonku minulého roku vyhlásila spoločnosť Tesco Stores SR prostredníctvom NadáciePontis. „Sme veľmi radi, že zamestnanecký grantový program Tesco pre zdravšie mestá je stále populárnejší medzi mimovládnymi organizáciami“ vyhlásil pri príležitosti Michal Dyttert, člen predstavenstva spoločnosti Tesco Stores SR a dodal ďalej, “ v tomto grantovom programe nenadarmo vidíme veľký potenciál, jeho prostredníctvom aktivizujeme miestne neziskové organizácie, ktoré dobre poznajú, čo treba v danej lokalite revitalizovať, ale aj našich zamestnancov, ktorí pod žiadosť dávajú nielen svoj podpis, ale často sa aj s kolegami v rámci firemného dobrovoľníctva na realizácii projekt zúčastňujú“. Tohtoročný zamestnanecký grantový program sa sústredil okrem recyklácie, zberu odpadu a jeho separovanie aj na výsadbu zelene, revitalizáciu a rekultiváciu parkov, čistenie a skrášľovanie verejných priestranstiev a detských ihrísk a podobne. Realizácia projektu sa začne vo februári a skončí sa v septembri tohto roku.

Príbeh z Nitry – projekt Triptych
Mladí Nitrania z občianskeho združenia Triptych sa pred dvoma rokmi rozhodli skoncovať s čiernou skládkou. Na zabudnutej zelenej lúke založili alternatívny kultúrny priestor, kde sa v lete konajú koncerty, divadlá a premietajú filmy. V súčasnosti majú v pláne rozšíriť priestor a postaviť altánok. Z bývalej čiernej skládky sa stane kultúrny Hidepark. A v tom im pomôžu pridelené peniaze vo výške 3 850 €.

Príbeh zo Zvolena – projekt Zvolenský Central Park
Aktivisti z občianskeho združenia Slatinka sa rozhodli vytvoriť malý Central Park. Ten vznikne za pomoci dobrovoľníkov v mestskom parku Lanice medzi zvolenským sídliskom Západ a centrom mesta. Dôležitou súčasťou parku budú rôzne kultúrne podujatia. Už na jar chystajú bluesový koncert, ktorý bude ozvučený a osvetlený energiou, ktorú vyrobí bicyklový pohon. Nebudú chýbať ani inštalované sochy. Tie vytvoria mladí výtvarníci z banskobystrickej Akadémie umení priamo v parku. A v tom im pomôžu pridelené peniaze vo výške 2 500 euro.

Príbeh z Banskej Bystrice – projekt Záhrada – priestor pre oddych a hry
Jeden zo zaujímavých projektov pochádza v dielne občianskeho združenia Záhrada v Banskej Bystrici, ktorého cieľom je v priestoroch Benického domu vytvoriť centrum nezávislej kultúry a priestor pre mladých umelcov. Mali by sa tu konať divadelné predstavenia, koncerty a v budúcnosti pribudne aj divadelná kaviareň. A v tom im pomôžu pridelené peniaze vo výške 3 500 euro.

Zoznam podporených projektov
Celková suma podporených projektov z grantu Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis predstavuje 89 488,77 eur.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111