23. 04. 2014 Zodpovedné podnikanie

Sú ženy vo VÚB banke spokojné?

VÚB banka zisťovala spokojnosť svojich zamestnankýň, ktoré majú vo firme až 74% zastúpenie.

© VÚB banka

Hlavným zistením prieskumu spokojnosti zamestnankýň VÚB banky bolo, že rodinné zázemie je pre ženy rovnako dôležité ako úspech v práci.

Dôležitou otázkou bolo hľadanie príčin nižšieho počtu žien na manažérskych pozíciách. Podiel manažérok na všetkých riadiacich úrovniach sa celkovo nezmenil – 60 %. Avšak na ústredí sa v priebehu 2 rokov podiel manažérok znížil zo 44 % na 38 %. Tento pokles ženy nevnímajú ako dobrý trend. Prieskum zisťoval aj spokojnosť s možnosťami kariérneho postupu. Tu sú ženy pomerne úspešné, aj keď mnohé sa ešte nepokúsili „zabojovať“ o vyššiu pozíciu. Pre drvivú väčšinu žien nie je kariéra otázkou existujúcich bariér, ale skôr uprednostnenia rodiny. Dôležitá je pre nich najmä náplň práce a mzda.

Po prvom kole prieskumu zaviedla banka nové opatrenia. Najlepšie hodnotené boli opatrenia týkajúce sa obmedzenia porád vo večerných hodinách, zavedenia detských kútikov na pobočkách, skráteného pracovného času v piatok a príspevkov na tábory. Druhé kolo prieskumu prinieslo rad ďalších opatrení – deň voľna pri nástupe prváčika do školy, príspevok na preventívnu prehliadku a relaxačný poukaz pre zamestnancov nad 50 rokov.

Zdroj: VÚB banka

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111