01. 08. 2012 Zodpovedné podnikanie

Ste vo svojej práci šťastní?

Základ úspešnej firmy tvoria šťastní zamestnanci.

© educationtimes.com

Nielen propagátori slobody v práci, ale aj všetci zodpovední zamestnávatelia vedia, že šťastní zamestnanci sú základom úspešnej a ziskovej firmy. Šťastie v práci v súčasnosti nie je žiadnou prázdnou frázou, ale naopak predmetom vedeckého skúmania.

Na šťastí svojich zamestnancov postavil fenomenálny úspech svojej firmy Zappos zaoberajúcej sa internetovým predajom obuvi aj jej zakladateľ Tony Hsieh: „Úspech našej firmy vychádza z toho, že robíme našich zákazníkov šťastnými. A to bez šťastných zamestnancov nejde.

Britská organizácia NEF Consultancy sa zaoberá meraním šťastia už 10 rokov. Jej experti radili vládam po celom svete, ako zvýšiť blahobyt a spokojnosť obyvateľstva.  Svoje skúsenosti zúročili aj pri vytvorení prehľadného a užívateľsky príjemného internetového testu, ktorý si môžu spraviť zamestnanci aj zamestnávatelia.

Happiness at Work Survey vám zaberie 10 minút. Pre zobjektívnenie vášho názoru na prácu a zamestnávateľa obsahuje aj otázky týkajúce sa vašej spokojnosti v súkromí a osobného vnímania problémov. Okamžité vyhodnotenie v graficky príťažlivej forme vám ponúkne aj analýzu vášho (ne)šťastia v práci a praktické rady na zlepšenie zle vnímaných oblastí.

Zdroj: happinessatworksurvey.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111