05. 05. 2012 Nadácia Pontis

Srdce pre deti rozdelilo 300­tisíc eur!

Nový Čas pomáha nemocniciam a neziskovým organizáciám

BRATISLAVA ­ Projekt Nového Času Srdce pre deti rozdelil ďalšiu ohromnú sumu peňazí. Pokračuje tak v sľube, ktorý sme dali na začiatku, a to že všetky peniaze budú rozdelené do posledného centa. Keďže vlani v decembri sa vďaka televíznemu projektu podarilo vyzbierať neuveriteľú sumu 760 645 eur, spolu s Nadáciou Pontis sme sa do projektu rozhodli zapojiť aj nemocnice a neziskové organizácie. Pacienti, ktorí bojuju so zákernou leukémiou či autizmom, sa tak vďaka projektu Srdce pre deti budú môcť aspoň na chvíľu opäť usmievať. Zo sumy 300­tisíc eur sa pre ne opravia liečebné zariadenia či nakúpia nové prístroje. Príbehy chorých detičiek, ktoré zo všetkých síl bojujú o každý nový deň, oslovili desiatky tisíc divákov a čitateľov. Vďaka dobrým ľuďom sa vyzbieralo až 760 645 eur. Tieto peniaze postupne rozdeľujeme nielen individuálnym žiadateľom, ktorí požiadajú o pomoc, ale aj nemocniciam a mimovládnym organizáciám. Nový Čas a Nadácia Pontis pre ne vyčlenili 300­-tisíc eur. Zdravotnícke zariadenia mohli dorozdelilo stať 100­tisíc eur, pre neziskové organizácie bolo určených 200­tisíc eur. O tom, kto a v akej výške peniaze dostane, rozhodovala komisia. „Komisia stála pred neľahkou úlohou, pretože do projektu sa zapojilo niekoľko desiatok žiadateľov.

Aj táto odozva nás presvedčila, že projekt Srdce pre deti chytil za srdcia nielen laickú verejnosť, ale čakali naň aj mnohí malí pacienti,“ zdôraznila šéfredaktorka Nového Času Júlia Kováčová a jedna z členov odbornej komisie. Peniaze, ktoré Nový Čas a Nadácia Pontis rozdelia nemocniciam a neziskovým organizáciám, pomôžu zachrániť životy stoviek detí. Z poskytnut ý c h peňazí sa nakúpia špeciálne prístroje, opravia sa zariadenia a vynovia rehabilitačné centrá. Financie podporia aj príbytky, kde nachádzajú útechu týrané ženy s malými deťmi. Príbehy organizácií aj nemocníc, ktorým Srdce pre deti poskytlo pomoc, budeme aj naďalej sledovať. „Podarilo sa nám tematicky zasiahnuť široký okruh spoločenských tém, ktoré trápia Slovákov. Sme radi, že vďaka Srdcu pre deti môžeme prispieť k ich riešeniu a vďaka tomu sa dostane kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre deti a chorých pacientov,“ skonštatoval Juraj Ondrejčík z Nadácie Pontis. Vďaka Srdcu cu pre deti kúpi Detská fakultná nemocnica na bratislavských Kramároch prístroj ultrasonograf v hodnote 50­tisíc eur. Zariadenie pomôže pri liečbe aj 4­mesačného Huga z Liptovského Mikuláša. „Sme veľmi radi, že nemocnica dostala peniaze na takýto prístroj. Veríme, že aj nám pomôže pri liečbe, lebo už sa tešíme domov, “ skonštatovala Hugova mamička Eva Benková (30). Sme radi, že Srdce pre deti prispieva ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Juraj Ondrejčík

***
Tieto projekty sme podporili

 • Neziskové organizácie 
  Autistické centrum v Prešove Francesco dostane na rekonštrukciu priestorov 29 600 €. 
  Mentálne a telesne postihnuté deti z denného stacionára Svetluška Senica dostanú na opravu priestorov 37 300 €. 
  Združenie Brána do života z Bratislavy pre týrané matky s deťmi dostane na rekonštrukciu ihriska a herne a nákup pomôcok sumu 27 550 €. 
  Združenie Svetielko pomoci z Košíc získa na starostlivosť o nevyliečiteľne onkologicky choré deti a ich rodiny grant v hodnote 43 750 €. 
  Kardio­tábor pre deti s názvom Klub Detskej Nádeje v Bratislave dostane na aktivity 20 000 €. 
  Detský domov Komunita Kráľovnej pokoja v Močenku získa na zakúpenie a inštaláciu fyzioterapeutických prístrojov pre postihnuté deti a stavebné úpravy sumu 41?800 €. 
 • Nemocnice 
  Klinika pediatrickej urológie SZU a DFNsP v Bratislave zakúpi prístroj Ultrasonograf 1202 Flex Focus 500 v hodnote 50 000 €. 
  Oddelenie laboratórnej medicíny DFNsP Bratislava dostane prístroj Phast­ System TM na izoelektrickú fokusáciu v hodnote 25 000 €. 
  Detská fakultná nemocnica Košice získa Transportný inkubátor pre novorodencov v hodnote 35 000 €. 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111