14. 04. 2014 Nadácia Pontis

Slovenské elektrárne zabezpečia 33 obciam audit a návrh rekonštrukcie verejného osvetlenia

Slovenské elektrárne poskytnú v rámci grantového kola EKOOBEC riešenie pre modernizáciu verejného osvetlenia 33 obciam

Nefinančné granty  v podobe auditu verejného osvetlia a návrhu jeho rekonštrukcie  budú realizované od apríla tohto roku. Táto iniciatíva  je súčasťou dlhodobého programu Energia pre krajinu, ktorý Slovenské elektrárne začali realizovať v roku 2008. Vybraným obciam sa otvárajú možnosti  modernizovať svoje verejné osvetlenie a znížiť spotrebu elektriny i náklady. O nefinančný grant z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis prejavilo záujem 135 obcí a miest z celého Slovenska. Grant bude poskytnutý v podobe auditu verejného osvetlenia, ktoré vo viac ako  jednej štvrtine žiadajúcich obcí nesvieti celú noc. V rámci auditu – analytickej fázy –  dostane každá obec informácie o technickom stave svietidiel a svetelných zdrojov, či stave rozvádzačov verejného osvetlenia spolu so zhodnotením ich funkčnosti s ohľadom na požiadavky svetelno-technických noriem. Následne budú obciam navrhnuté opatrenia na modernizáciu verejného osvetlenia s vyčíslením úspor v spotrebe elektrickej energie, investičných nákladov a ich návratnosti.

„Počas týždňa verejné osvetlenie na časť noci vypíname, aby sme ušetrili na energiách. Ulice zostávajú ponorené v tme, môže byť ohrozený majetok i bezpečný pohyb ľudí. Osvetlenie v centre obce sme nedávno revitalizovali. Veľmi nás zaujíma akú úsporu by sme mohli dosiahnuť podobnými opatreniami v celej obci“, hovorí Juraj Mesko, starosta obce  Topoľčianky, ktorá  je  jedným z úspešných uchádzačov o nefinančný grant. Obce boli do programu vyberané na základe odborného posúdenia predpokladanej percentuálnej úspory energie. Do programu sa mohla prihlásiť každá obec alebo mesto na Slovensku. Podmienkou bolo v stanovenom termíne zaslať prihlášku s vyplnenými technickými údajmi aktuálneho stavu verejného osvetlenia v danej obci. Práve tieto údaje boli nevyhnutným podkladom pre hodnotenie a výber obcí.  Predseda výberovej komisie a manažér retailu Slovenských elektrární Andrea Pancotti privítal úsilie obcí. Verí, že veľa slovenských obcí  kvôli nízko kvalitnému a neefektívnemu systému osvetlenia spotrebováva viac elektriny než je v skutočnosti potrebuje. „S pomocou nášho systému osvetlenia LED vieme výrazne znížiť spotrebu elektrickej energie. Vďaka úsporám na nákladoch na elektrinu, môžu obce zaplatiť za modernizáciu  systémov verejného osvetlenia. Ak obec nemá vlastné zdroje, sme schopní  prispieť k financovaniu diela“ vysvetlil A. Pancotti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111