27. 02. 2024 Filantropia

Slovenská elektrizačná prenosová sústava podporí rozvíjanie zručností študentov technických univerzít

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v rámci Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis podporí tri slovenské technické univerzity. Študenti si tak budú môcť rozšíriť svoje praktické kompetencie vo vzdelávacom procese.

Podpora vysokých škôl technického zamerania je jedným zo stabilných pilierov Nadačného fondu SEPS. Mladí ľudia potrebujú na ceste za svojimi cieľmi kvalitné vzdelávanie, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj nadobúdanie praktických zručností. Grantová výzva ponúkla technickým univerzitám možnosť uchádzať sa o financie na podporu vzdelávania a rozvíjania zručností v oblasti modelovania prenosu a distribúcie elektriny.

Výsledky grantovej výzvy, do ktorej sa zapojili tri technické univerzity, boli vyhlásené v polovici januára. Každá škola vypracovala po dve témy. Hodnotiaca komisia, zložená z expertov v danej oblasti, vybrala štyri, ktoré získajú podporu v celkovej výške 85 000 eur. Hneď dvakrát bola úspešná Žilinská univerzita v Žiline a na jednu tému získajú financie Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach.

„Vnímame potrebu kvalitných mladých ľudí v technických odboroch, a aj preto sme radi, že prostredníctvom nadačného fondu môžeme podporiť rozšírenie špecifického vzdelávania na školách a umožniť tak študentom dotyk s modelovaním prenosu a distribúcie elektriny vo vzdelávacom procese,” povedala Sandra Čičová Kotzigová, hovorkyňa SEPS.

„Tešíme sa, že mladí ľudia majú záujem o tému energetiky a veríme, že v nej nájdu aj príležitosť na sebarealizáciu, keďže ide o dynamický odbor, ktorý ponúka priestor pre rast a neustály rozvoj,” zhodnotila Radana Deščíková z Nadácie Pontis.

Spoločnosť SEPS od roku 2021 cez Nadačný fond SEPS v Nadácii Pontis podporila 17 projektov technických univerzít v celkovej výške 493 552,89 eur

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111