01. 09. 2013 Zodpovedné podnikanie

Slováci sú ochotní priplatiť si za ekovýrobky

Drvivej väčšine Slovákov nevadí cena ekovýrobkov a sú ochotní priplatiť za ne viac. Mnohým však chýbajú presnejšie informácie.

©fullres/flickr.com

Až 86 % Slovákov by bolo ochotných zaplatiť viac za ekologickejšie výrobky. Mnohí si však myslia, že nemajú k dispozícii dostatočné informácie a tvrdeniam výrobcov o ekologickej neškodnosti produktov zväčša nedôverujú. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometer, výsledky ktorého Európska komisia uverejnila začiatkom júla.

V rámci celej EÚ chcú ekovýrobky kupovať tri štvrtiny opýtaných Európanov (77 %). Na druhej strane sa iba 55 % občanov EÚ cíti byť informovaných o vplyvoch výrobkov, ktoré kupujú a používajú, na životné prostredie. 

Komisár pre životné prostredie, Slovinec Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Samozrejme, že všetci chceme vidieť viac ekovýrobkov na regáloch obchodov. Z uvedeného prieskumu je však zrejmé, že mnohých z nás tvrdenia o ekologickej povahe výrobku mýlia, a preto im neveríme. Jednak to škodí spotrebiteľom a jednak to nie je fér voči podnikom, ktoré sa naozaj snažia.“ 

Veľká väčšina Slovákov (91 %), ako aj občanov EÚ vo všeobecnosti (89 %), si myslí, že kúpou ekologických výrobkov môžu pomôcť životnému prostrediu a 70% opýtaných Slovákov, respektíve 74 % Európanov, ich považuje za rovnako účinné ako bežné výrobky 

Presvedčenie, že výrobky označené ako ekologické škodia životnému prostrediu menej je najsilnejšie v Portugalsku a v Maďarsku (96 % respondentov).  

Viac ako sedem z desiatich Slovákov (resp. dve tretiny občanov EÚ) by si za výrobok ochotne priplatilo, ak by sa jeho záruka predĺžila na 5 rokov.

97 % opýtaných Slovákov (92 % opýtaných Európanov) si zároveň myslí, že očakávaná životnosť by mala byť uvádzaná u všetkých výrobkoch dostupných na trhu.  

Takmer dve tretiny obyvateľov Slovenska (resp. 47 % obyvateľov únie) sa za posledný rok rozhodli nedaťpokazený výrobok do opravy z dôvodu vysokej ceny servisu.     

Výrazná väčšina opýtaných Slovákov (73 %; v rámci EÚ-28 45 %) sa domnieva, že konzumovať potraviny po dátume ich minimálnej spotreby je rizikom. Dôsledkom toho existuje veľké množstvo konzumovateľných potravín, ktoré sa každý deň nevyužije alebo vyhodí. Naopak, viac ako tri štvrtiny občanov Švédska (81 %), Rakúska (77 %) a Spojeného kráľovstva (77 %) sa domnievajú, že konzumovať potraviny aj po dátume ich minimálnej spotreby vyznačenom na obale je bezpečné.

 

                                                                                                                              Zdroj: Európska komisia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111