20. 03. 2012 Nadácia Pontis

Šaľania urobia poriadok so psími exkrementmi

Veči v nasledujúcich mesiacoch pribudnú špeciálne smetné nádoby na psie exkrementy.

Mesto sa rozhodlo riešiť problematiku čistoty verejných priestranstiev po sťažnostiach občanov zo sídliska v tejto mestskej časti.
„Koncom januára tohto roka sme sa zapojili do piateho ročníka grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá 2011. Spomedzi 67 žiadostí rozhodla hodnotiaca komisia o podpore 39 projektov, medzi nimi bolo aj naše mesto,“ uviedla Zuzana Melušová z mestského úradu. Obsahom projektu je osadenie piatich špeciálnych smetných nádob s ich následným dopĺňaním zbernými vreckami počas celého roka. Celkové náklady by mali dosiahnuť 1 061 eur. Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá, ktorý spravuje Nadácia Pontis, podporil projekt sumou tisíc eur. Lokality umiestnenia zberných košov vybralo mesto v spolupráci s aktivistami z občianskeho združenia Zatúlané psíky. Zohľadnilo pritom požiadavky obyvateľov sídliska i skúsenosti mestskej polície. Koše budú umiestnené na Nitrianskej ulici, Cintorínskej, Fraňa Kráľa, Narcisovej a Nivy. V rámci projektu bude zároveň v mestskej časti Šaľa – Veča distribuovaných približne 250 kusov informačných letákov.Predpokladaný termín realizácie aktivít projektu je stanovený na apríl až august tohto roka. Projekt sa bude realizovať formou dobrovoľníckej činnosti členov občianskych združení Strieborná čajka a Zatúlané psíky a zamestnancov HM Tesco Šaľa.

http:/tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/salania-urobia-poriadok-so-psimi-exkrementmi.html

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111