21. 03. 2012 Nadácia Pontis

Šaľa: Trávniky v meste budú čistejšie

Trávniky v Šali-Veči budú čistejšie.

Vďaka projektu zameraného na údržbu verejných priestranstiev tu pribudnú špeciálne smetné nádoby určené na psie exkrementy.

„Nakoľko zo sídliska v tejto mestskej časti je najviac negatívnych ohlasov na znečisťovanie trávnatých plôch psami, rozhodli sme sa zamerať na riešenie práve tejto problematiky. Obsahom projektu je osadenie piatich nádob s ich následným dopĺňaním zbernými vreckami počas celého roka,“ uviedla Zuzana Melušová z Mestského úradu v Šali. Celkové náklady projektu sú vo výške 1061,72 eura. Lokality pre umiestnenie zberných košov boli vybrané v spolupráci s aktivistami z občianskeho združenia Zatúlané psíky, podľa požiadaviek obyvateľov sídliska a na základe skúseností mestskej polície. Osádzané budú za prispenia dobrovoľníckej práce aktivistov.  „V rámci projektu bude zároveň v mestskej časti Šaľa-Veča distribuovaných približne 250 kusov informačných letákov. Výsledkom tohto projektu budú čistejšie trávnaté plochy a verejné priestranstvá pre všetkých obyvateľov sídliska,“ skonštatovala Melušová. Ako dodala, projekt bol podporený sumou 1000 eur z nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá, ktorý spravuje Nadácia Pontis.

http://www.aktuality.sk/clanok/203469/sala-travniky-v-meste-budu-cistejsie/

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111