23. 10. 2013 Filantropia

Rómovia z Kojatíc si domy postavili sami

Prvé tri rómske rodiny z Kojatíc na východnom Slovensku budú čoskoro bývať skromne, ale vo svojom.

Čaká ich sťahovanie z pozliepaných chatrčí do jednoduchých domov. Postavili si ich svojpomocne s nevyhnutnou pomocou stavebného dozoru, terénnych sociálnych pracovníkov a architekta Michala Sládeka z organizácie Člověk v tísni Slovensko, ktorá pilotný projekt realizuje. Každý dom je iný, ako rodina, ktorá je v ňom doma.

Domy si sami navrhli

Nové domy si obyvatelia z rómskej osady nielen postavili, ale aj sami  navrhli. Pomáhali im pritom architekti – dobrovoľníci z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ktorí navštívili osadu počas workshopu v novembri minulého roku. „Pri navrhovaní bývania sme využili participatívnu architektúru, ktorá sa  v tomto kontexte na Slovensku ešte nevyskúšala. Veríme, že ak pri návrhu domu zohľadníme konkrétne potreby jeho obyvateľov, vytvoria si k nemu pozitívny vzťah,“ vysvetľuje Michal Sládek, koordinátor programu bývania z organizácie Člověk v tísni.

Nič nie je zadarmo

Program bývania pre rómske rodiny nie je zadarmo. Rodina, ktorá má záujem zlepšiť svoje bývanie, musí najskôr vstúpiť do jednoročného sporiaceho programu. Ak preukáže schopnosť odkladať si peniaze, získa mikropôžičku vo forme materiálu a môže si pod odborných dohľadom svoj dom postaviť. Pozemok si musí riadne prenajať od obce. „Rodina dostane ako dar len projekt a stavebný dozor,“ dodáva M.Sládek. Starosta obce Kojatice, Anton Aštari, je presvedčený, že sa takto postupne vyrieši nielen havarijný stav obydlí, v ktorých Rómovia žijú, ale aj problém legalizácie pozemkov v osade, ktorá so svojimi 150  obyvateľmi patrí na Slovensku medzi menšie.

Záujem o projekt majú aj starostovia a terénni sociálni pracovníci z okolitých obcí, ktoré riešia problém bývania sociálne odkázaných obyvateľov. V ďalších fázach projektu a v iných lokalitách bude dôležité zachovať princíp, že každý dom je trochu iný. Vždy to závisí od rodiny, ktorá v ňom bude bývať. „Títo ľudia zažili rešpekt a pri projekte  sa využili  všetky ich možnosti. To ich motivuje najviac. Zároveň je to príklad excelentného komunitného projektu, pretože ani ľudia z dediny, ktorí majú odborné schopnosti pri stavbe pomôcť, nezostali bokom,“ dodáva  Lenka Hujdičová z Nadácie Pontis.

Projekt v Kojaticiach je výsledkom spolupráce neziskovej organizácie Člověk v tísni Slovensko a miestnej samosprávy s mnohými partnermi. Projekt podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácií Pontis. Finančne ho podporila aj Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Prešove. Fakulta architektúry Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave pomohla s odbornou stránkou a jej študenti sa zapojili ako dobrovoľníci. Nezisková organizácia ETP Slovensko zasa priniesla pre miestnych obyvateľov v osade sporiaci program. Z programu Srdce pre deti v Nadácii Pontis dostali rodiny s deťmi darom piecky na drevo a materiál na komíny.    

Na obecnom úrade v Kojaticiach visí maľovaná mapa obce. Chatrče rómskej osady na nej takmer nie je vidno. Niekoľko nevýrazných šmúch pod horou. Z iného uhla pohľadu, väčšina detí, ktoré dnes v obci sú, vyrastá práve tu, v rómskej osade.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111