22. 11. 2013 Zodpovedné podnikanie

Reputáciu firmy tvoria aj zodpovední dodávatelia

Zodpovednosť firmy súvisí aj s výberom tých najlepších dodávateľov.

„Firmy nie sú stroje na tvorbu zisku, ktoré žijú vo svojom vlastnom vesmíre. Okrem majiteľov a akcionárov ich tvoria predovšetkým zamestnanci, zákazníci a partneri, s ktorými spolupracujú a so svojím okolím sa ovplyvňujú navzájom,“ zdôraznil počas seminára, ktorý sa venoval zodpovedným dodávateľom vo firmách holandský veľvyslanec Richard van Rijssen.

Ďalší z jesenných seminárov, ktorý sa venoval zodpovedným dodávateľom, organizovalo vo štvrtok 21. novembra Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku a s Holandskou obchodnou komorou.

Slová holandského veľvyslanca potvrdila aj manažérka trvalo-udržateľného obstarávania Laura Taal z holandskej centrály spoločnosti Heineken. „Ak firma začlení princípy zodpovednosti do svojho dodávateľského reťazca, bude z nich profitovať nielen ona, ale aj jej dodávatelia a komunita, v ktorej pôsobí,“ povedala. Zodpovední dodávatelia zabezpečujú firmám vyššiu efektivitu, prinášajú väčšie úspory a znižujú reputačné riziká,“ povedala.

Heineken chce spolupracovať s miestnymi farmármi 

Heineken sa napríklad zaviazal, že do roku 2020 bude 60 % všetkých základných surovín, ktoré potrebuje na výrobu piva v Juhoafrickej republike, kupovať od miestnych farmárov. Firma tým zníži náklady na prepravu, časovú náročnosť dodávok a zníži svoju uhlíkovú stopu. Miestni dodávatelia zoptimalizujú svoju výrobu, aby mali čo najmenší dopad na životné prostredie, čím získajú konkurenčnú výhodu oproti ostatným farmárom. Pestovatelia získajú vyššie príjmy a tým sa vytvorí priestor, aby zvýšili platy svojim zamestnancom. Miestna komunita bude navyše ťažiť z kvalitnejšieho životného prostredia.   

Na Slovensku vyhráva cena

Najdôležitejším kritériom firiem na Slovensku je pri výbere dodávateľov naďalej cena. Od svojich partnerov však požadujú aj splnenie kritérií ako sú kvalita, spoľahlivosť, ochrana životného prostredia a bezpečné pracovné podmienky zamestnancov. „Najlepším spôsobom riadenia dodávateľov je cielená spolupráca s partnermi a ich priame zaangažovanie,“ doplnila výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis Beata Hlavčáková. 

Skanska proti korupcii

Pálčivým problémom v rámci dodávateľského reťazca je aj korupcia. Spoločnosť Skanska už dlhodobo upozorňuje na korupciu v stavebníckom priemysle. „V Skanska napriek tomu veríme, že je možné podnikať aj pri dodržiavaní etických štandardov,“povedala Veronika Brcková, senior špecialistka na verejné obstarávanie v Skanska. Firma má svoj etický kódex, ktorým sa zaväzuje k nekorupčnému správaniu a dodržiavanie pravidiel fair-play požaduje od všetkých svojich dodávateľov.

Ako viesť dodávateľov k zodpovednosti?

Jedným z nástrojov komunikácie s dodávateľmi môžu aj samohodnotiace dotazníky. „Naši partneri sami seba hodnotia v dodržiavaní etických štandardov, efektivite využívania zdrojov či starostlivosti o zamestnancov. Tých najlepších odmeňujeme Cenou pre vedúcich dodávateľov,“ uviedla senior manažérka nákupu Johnson Controls International Zuzana Adamčíková.

Pre spoločnosť Embraco Slovakia je zasa veľmi dôležitá osobná komunikácia s dodávateľmi. Firma zo Spišskej Novej Vsi minulý rok spustila Program výnimočnosti dodávateľov. Vybraní dodávatelia sa zúčastňujú štvortýždňového workshopu, na ktorom spolu s odborníkmi z rôznych oddelení Embraco navrhujú úpravy dizajnu, výroby, nákladovej štruktúry alebo dodacieho mechanizmu. „Navrhnuté riešenia vedú k obojstranným úsporám, zvýšenej kvalite komponentov a dodávok. Počas siedmych workshopov, ktoré sme doposiaľ absolvovali, sa nám podarilo zvýšiť skóre našich dodávateľov z 80 na 86 %,povedal Štefan Leibiczer, európsky manažér nákupu Embraco Slovakia.     

Aj v nakupovaní občerstvenia pre zamestnancov a firemné návštevy sa môže prejavovať zodpovednosť firmy k dodávateľom. Ako? Slovenská spoločnosť Ten Senses dováža na Slovensko kávu a makadamové oriešky s certifikáciou Fair Trade. Nákupom takýchto výrobkov môžu firmy významne pomáhať pestovateľom vo východnej Afrike žiť dôstojnejší život s férovou mzdou.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111