07. 03. 2023 Zodpovedné podnikanie

R. Kellner: Musíme sa postarať, aby sme našim deťom nezanechali životné prostredie v horšom stave, ako sme ho zdedili my

O tom, akú úlohu hrajú banky pri podpore zodpovedného podnikania aj o potrebe dlhodobých cieľov pri ochrane životného prostredia sme sa rozprávali s Richardom Kellnerom, riaditeľom korporátneho bankovníctva spoločnosti Komerční banka, ktorá je generálnym partnerom ocenenia Via Bona Slovakia 2022.

Rok 2022 priniesol našej spoločnosti mnohé šoky – od vojny na Ukrajine cez vraždu dvoch LGBTI+ ľudí až po extrémny nárast cien. Čo vnímate ako najväčšiu výzvu pre firmy na Slovensku, ak sa rozprávame o spoločenskej zodpovednosti?

Je pochopiteľné, že v období, ktoré je plné náročných výziev, musí veľa firiem riešiť najmä existenčné problémy. Najskôr sa museli vysporiadať s následkami pandémie, krátko na to prišiel vojnový konflikt na Ukrajine a do toho sa začala nenápadne, ale veľmi intenzívne miešať inflácia. Mnoho firiem zároveň hovorí, že štátna pomoc, ktorá by im mohla pomôcť takéto výzvy prekonať, je pomalá a nedostatočná. Nemôžeme sa preto diviť, ak sa firmy a ich manažmenty v aktuálnej dobe často viac sústreďujú na samotné prežitie a aktivity zamerané na spoločenskú zodpovednosť odsúvajú do úzadia. Strmý nárast cien prinútil veľa firiem hľadať úsporné riešenia, z ktorých budú benefitovať aj do budúcnosti. Externé zmeny, ktoré sa udiali za posledné dva roky sú výrazné a prišli veľmi rýchlo. Plánovanie, príprava a realizácia nových energeticky úsporných projektov, získanie kvalifikovanej pracovnej sily trvajú nejaký čas a veľa firiem sa s nimi ešte len bude musieť vysporiadať.

 Ako banky dokážu prispieť k riešeniu klimatickej zmeny, ktorá je jedným z najpálčivejších globálnych problémov súčasnosti?

Banky sú dôležitým medzičlánkom v podnikaní a v celej ekonomickej aktivite. To ich stavia do pozície, že okrem realizovania zmien vo vlastnom podnikaní (napr. znižovanie spotreby papiera) môžu aj motivovať svojich zákazníkov k zodpovednejšiemu podnikaniu – napríklad formou výhodnejších podmienok v prípade, ak klient vie preukázať, že pri svojom podnikaní koná zodpovedne a na riešení klimatickej zmeny mu záleží (banka môže poskytnúť nižšiu úrokovú sadzbu na úver, ktorý bude použitý na nové energeticky úspornejšie technológie). Alebo formou negatívnej penalizácie v prípade, ak klientove podnikanie neberie do úvahy dopady na životné prostredie v dostatočnej miere (banka môže úplne odmietnuť financovanie aj akúkoľvek spoluprácu s takouto firmou).

Už niekoľko rokov ste súčasťou hodnotiacej komisie v kategórii Zelená firma. Aká firma má šancu zvíťaziť v tejto kategórii?

Určite taká, ktorá berie otázku životného prostredia vážne a snaží sa v tejto oblasti urobiť kroky nad rámec toho, čo je nevyhnutné alebo vyžadované zákonmi a predpismi. Firma, ktorá sa touto tematikou zaoberá nielen preto, že musí, ale preto, že to naozaj chce. Pretože na tom záleží akcionárom, ich manažmentu aj zamestnancom a zamestnankyniam. Je to potom omnoho dôveryhodnejší príbeh, ktorý dokáže inšpirovať aj širšie okolie, zákazníkov alebo konkurenciu. Je prirodzené, že v dennom kolobehu povinností sa každý zameriava hlavne na veci, ktoré je potrebné vyriešiť v daný deň. Popritom sa nám ale ľahko môže stať, že pozabudneme na dlhodobé ciele, ktoré sú často oveľa dôležitejšie. Jedným z nich je aj to, aby sme zostali zodpovednými a postarali sa, aby sme našim deťom a generáciám po nich nezanechali životné prostredie v horšom stave, ako sme ho zdedili my.

Fotografia: archív R. Kellner

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.