05. 08. 2014 Zodpovedné podnikanie

Prosperita Pivovarov Topvar

Zodpovedné ciele Pivovarov Topvar zhŕňa nový program trvalo udržateľného rozvoja Prosperita.

Spoločnosť SABMiller, druhý najväčší výrobca piva na svete, ktorého súčasťou sú aj Pivovary Topvar, predstavila nové zameranie programu trvalo udržateľného rozvoja. Pod názvom Prosperita prezentuje nové ciele, ktoré chce dosiahnuť do roku 2020.

„Dnešná spoločnosť čelí celosvetovo veľkým výzvam a ide o skutočne veľa: či už ide o chudobu, nedostatok vody, zmeny klímy, problémy so zabezpečením dodávok potravín alebo škody spôsobené nezodpovednou konzumáciou alkoholu – tomu všetkému je potrebné venovať veľkú pozornosť, aby sme zaistili udržateľnosť a prosperitu pre všetkých. Tieto naliehavé problémy sú spoločné pre obyvateľov krajín, v ktorých pôsobíme, pre podnikateľskú sféru a štátne orgány a všetci ich musíme riešiť spoločnými silami. Iba tie firmy, ktoré sú pripravené sa na riešení podieľať, budú úspešné aj v dlhodobom horizonte, a preto je tento prístup neoddeliteľnou súčasťou našej podnikateľskej stratégie,” uviedol generálny riaditeľ spoločnosti SABMiller Alan Clark.

Aktivity spoločnosti SABMiller sa budú do roku 2020 sústreďovať na päť priorít:

  • urýchliť rast a sociálny rozvoj v spolupráci s dodávateľmi aj odberateľmi, s dôrazom na podporu podnikania, predovšetkým žien a znevýhodnených skupín;
  • vytvoriť z piva prirodzenú voľbu pre umiernených a zodpovedných spotrebiteľov, a to presadzovaním dôsledných štandardov a smerníc, predstavením nových komunikačných kampaní a podporných programov zameraných na prevenciu nezodpovednej konzumácie alkoholu;
  • zaistiť spoločné vodné zdroje pre podniky SABMiller, miestnych obyvateľov a ekosystémy tým, že sa podrobne zmapujú riziká dodávok vody a bude prebiehať spolupráca s miestnymi komunitami na úspešnom riadení týchto rizík;
  • vytvárať hodnotu znižovaním odpadov a emisií CO2 prostredníctvom dodávateľsko-odberateľského reťazca. V rámci toho znižovať emisie, ktoré vzniknú pri výrobe piva, podporovať využitie trvalo udržateľných obalových materiálov a uprednostňovať používanie chladničiek s nízkou spotrebou energie;
  • podporovať zodpovedné, trvalo udržateľné využívanie pôdy zaisťovaním trvalo udržateľných dodávateľsko-odberateľských reťazcov a podporovať pestovateľov, aby zvyšovali svoju ziskovosť, produktivitu a spoločenský rozvoj.

Na ciele programu Posperita sa od júla zameriavajú aj Pivovary Topvar. „Vďaka nášmu úsiliu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sme dosiahli značné úspory, efektívnu spotrebu vody a obmedzenie emisií CO2. Program Prosperita je pre nás prirodzeným krokom na zaistenie nášho rastu aj do budúcnosti,“ uviedol generálny riaditeľ Pivovarov Topvar Paolo Lanzarott.  

Zdroj: TS Pivovary Topvar

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111