25. 08. 2013 Zodpovedné podnikanie

Pro Bono Fórum vo Varšave

V októbri sa už po siedmykrát uskutoční medzinárodné Pro Bono Forum. Tentokrát vo Varšave, príďte načerpať inšpiráciu!

Pro Bono Forum je organizované medzinárodnou organizáciou The Global Network for Public Interest Law (PILnet), naším zahraničným partnerom. Forum zohralo výnimočnú úlohu pri šírení podpory témy pro bono v celej Európe, pretože spojilo komunitu, ktorá vníma potrebu pro bono, či už sú to advokátske kancelárie, obchodné spoločnosti, advokátske komory alebo mimovládne organizácie a právnické školy. Forum vytvára otvorený a zdieľny priestor, v ktorom môžu priaznivci pro bono skúmať možnosti spolupráce zamerané na riešenie kritických otázok sociálnej spravodlivosti a ľudských práv.

Program tohtoročného Pro Bono Fóra ponúka príležitosť pre viac ako 300 účastníkov prehĺbiť si znalosti o európskom pro bono práve prostredníctvom interaktívnych seminárov, spoločenských akcií a štrukturovanom priestore pre networking.

Fórum sa bude konať 24. a 25. októbra. Počas prvého dňa je program rozdelený do 4 tematických línií s workshopmi, ktoré budú prebiehať paralelne:         

  • Budovanie silných pro bono základov
  • Ľudské práva
  • Celosvetové pro bono
  • Hranice pro bono

Druhý deň dáva priestor Pro Bono Laboratóriu, v rámci ktorého sa bude hovoriť o tom, ako sa stať skvelým pro bono právnikom, ako zaviesť pro bono do vašej kancelárie a ako môžu neziskové organizácie, clearinghouse a advokátske kancelárie zefektívniť svoju spoluprácu. Milovníci praktických a interaktívnych formátov si prídu na svoje.

Minulý rok sme sa na Pro Bono Fore v Madride stretli s Viliamom Myšičkom, advokátom z kancelárie Kinstellar, ktorá je v našom programe Advokáti Pro Bono od jeho začiatku. Na ceste z jedného workshopu na druhý sme si vymieňali dojmy a celkom silné  inšpirácie. Na otázku, čo ho najviac zaujalo začal malým smútkom, že sa nedalo stihnúť všetko zaujímavé, ale pokračoval s nadšením, „niekedy bolo ťažké vybrať si, nakoľko súčasne prebiehalo viac prednášok, ktoré boli zaujímavé. Osobne som si najviac odniesol z prezentácie, ktorá dala priestor porovnaniu legislatívneho prostredia medzi rôznymi štátmi, Rusko, Čina, JAR, západná Európa, a tomu, ako pristupujú k pro bono – od zákazu v jedných krajinách až po otvorenú podporu štátom v iných. Verím, že Slovensko sa vyberie pr áve cestou podpory Pro Bono konceptu.“ 

Boli sme zvedaví, či sa chystá na ďalší ročník do Varšavy a aký je jeho výber. Dostali sme podnetné tipyZaujalo ma viacero tém. Napríklad workshop „Raising the Bar“ sa bude venovať spolupráci pro bono platform s advokátskymi komorami v jednotlivých členských štátoch, čo môže byť prínosné aj pre Slovensko. V programe sú aj technicky zaujímavé témy, ako napr. „Institutionalizing Pro Bono in Your Law Firm“ čo je podľa môjho názoru platná téma pre celý náš región a „Pro Bono Roles in International Courts and Tribunals“, ktorá sa bude venovať pôsobeniu advokátov pred medzinárodnými súdmi. Nakoniec, téma „Legal Clinics“ sa síce opakuje častejšie, avšak, v kontexte Poľska, kde sú tieto kliniky údajne veľmi silno rozvinuté, môže byť prínosná.“

Podujatie bolo silne podporené domácim usporiadateľským Španielskom – vystúpil minister spravodlivosti, ako aj zástupcovia domácej komory advokátov.Okrem iného bolo fórum doplnené zaujímavým programom – gala večer spojený s výstavou umenia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111