12. 05. 2016 Zodpovedné podnikanie

Priniesli sme „Internet do každej triedy“

Ďalšia základná škola môže vďaka Nadačnému Fondu T-Systems Slovakia využívať internet vo svojich triedach.

LAN sieť môže teraz naplno využívať 580 žiakov a 53 zamestnancov školy.

Po spustení wifi siete v priestoroch košickej Detskej Fakultnej nemocnice, môžu internetové pripojenie využívať už aj žiaci na Základnej škole Krosnianska 4. Projekt „Internet do každej triedy“ si dal za úlohu vybudovať štruktúrovanú kabeláž pre funkčnú LAN sieť v každej kmeňovej triede, odbornej učebni, kabinetoch a kanceláriách. Cieľ bol najmä vďaka finančnej podpore z Nadačného fondu T-Systems Slovakia úspešne splnený koncom apríla. 

„Bez podpory Nadačného fondu T-Systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou by sme tento finančne náročný projekt nemohli zrealizovať. Týmto by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým, ktorí nás sponzorovali, pomáhali pri realizácii projektu v praxi a podpísali sa tak pod dobrú vec,“ hovorí Danka Daneshjoová, riaditeľka ZŠ Krosnianska 4.

Sieť už teraz naplno využíva 580 žiakov a 53 zamestnancov školy. Okrem administratívy a vyučovania priamo na hodinách umožní sieť aj elektronické on-line testovanie deviatakov a účasť žiakov v on-line programovacích a matematických súťažiach. Ďalším krokom je pre školu postupný prechod na elektronický systém triednej knihy a elektronický dochádzkový systém od budúceho školského roku.

Projekt „Internet do každej triedy“ získal grant Nadačného fondu T-Systems Slovakia vo výške 9600 eur. Okrem tejto finančnej podpory Združenie rodičov pri ZŠ Krosnianska 4 zorganizovalo aj verejnú zbierku, v ktorej sa im podarilo vyzbierať 1842,80 eur. Všetky finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu a zaplatenie práce spojenú s kabelážou.

Zdroj: T-Systems Slovakia

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111