13. 08. 2013 Filantropia

Prihláste sa na bezplatné kurzy posunkového jazyka

Príďte sa naučiť posunkovať. V Košiciach sme predĺžili termín prihlasovania do piatka.

Naučite sa bezplatne posunkovať na Magio pláži v Bratislave a v Košiciach.

Ešte stále máte možnosť prihlásiť sa na trojdňový kurz posunkového jazyka, ktorý sa uskutoční prepodledný augustový týždeň v Košiciach. Po úspešných júlových kurzoch posunkového jazyka s Robertom Šarinom, sme sa ich rozhodli zopakovať. Tento raz sa uskutočnia aj na východe Slovenska.

Nadácia Pontis organizuje vďaka Nadačnému fondu Telekom už druhé kolo kurzov posunkového jazyka. Okrem večerných kurzov, ktoré sa uskutočnia na Magio pláži v Bratislave a v Košiciach, sa v oboch mestách zopakujú aj trojdňové bezplatné kurzy. Prihlasovanie na intenzívny kurz v Bratislave sme už uzavreli. Do piatka 16. augusta sa však ešte stále možete prihlásiť na trojdňový kurz v Košiciach.  

Nezabudnite vyplniť prihlášku

Trojdňový kurz posunkového jazyka v Košiciach sa uskutoční od 20. až 22. augusta a povedie ho tlmočníčka a lektorka Ľubica Šarinová. Prihlásiť sa na neho môžete vyplnením Prihlášky na kurz. Nezabudnite v nej uviesť, prečo ste sa rozhodli prihlásiť na kurz posunkového jazyka, ako plánujete posunkový jazyk využívať po kurze a takisto, či sa chcete kurzu zúčastniť v Bratislave alebo v Košiciach. Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom na adresu mirka.sachova@nadaciapontis.sk. V tom istom termíne sa uskutoční aj v Bratislave s lektorom Robom Šarinom. Na bratislavský kurz sa však už nedá prihlásiť, keďže sa zaplnila kapacita.

Pokračujeme aj vo večerných kurzoch

S Robom Šarinom budú pokračovať aj bezplatné večerné kurzy posunkového jazyka v na Magio pláži v Bratislave v týždni od 19. do 23. augusta od 19.00 do 20.00 hodiny. Kurzy sa uskutočnia v priestoroch čitárne. Ľubka Šarinová na košickej Magio pláži kurzy povedie v tom istom týždni od 18. do 19.00 hodiny v priestoroch čitárne. „Záujemcovia môžu prísť ktorýkoľvek večer v týždni,“ hovorí Mirka Šáchová z Nadácie Pontis.

Na kurzoch sa naučíte základné posunky, osvojíte si zásady komunikácie s nepočujúcimi a dozviete sa viac o komunite nepočujúcich. Hovoriť rukami nemusí byť vôbec jednoduché, ale oplatí sa to vyskúšať. „Tak ako sa učíme cudzie jazyky, je dôležité poznať aspoň základy posunkového jazyka. Nepočujúci vždy ocenia takúto snahu porozumieť im. Zapájame ich tak do nášho sveta a uľahčujeme im komunikáciu v bežnom živote,“ hovorí lektor a tlmočník Robo Šarina.

Vedeli ste, že?

  • nepočujúcim robí problémy čítanie s porozumením (často nerozumejú, čo sa píše v novinách, listoch a pod.)
  • každý národ má svoj posunkový jazyk
  • že v posunkovom jazyku dávame na začiatok vždy to, čo chceme zdôrazniť, aj preto veta v posunkoch môže vyzerať takto: Ja včera kino.
  • naučiť sa posunkový jazyk je podobne náročné ako sa naučiť cudzie jazyky
  • súčasťou posunkového jazyka sú aj mimika, pozície, pohyby hlavy a hornej časti trupu

Kurzy sa konajú s podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111