23. 09. 2013 Filantropia

Prihláste sa na bezplatné kurzy posunkového jazyka

Upozornenie: Kurzy posunkového jazyka sa už uskutočnili. Tento rok neplánujeme ďalšie.

Prihláste sa na kurzy posunkového jazyka.

Po úspešných letných kurzoch posunkového jazyka s nimi pokračujeme aj na jeseň. Trojdňové bezplatné kurzy posunkového jazyka sa tento raz uskutočnia v každom krajskom meste od piatka do nedele.

Kurzy bude viesť skúsený tlmočník posunkového jazyka Robert Šarina. Sú určené každému, kto má záujem dozvedieť sa viac o nepočujúcich a naučiť sa základy posunkového jazyka a ľuďom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nepočujúcimi a ktorým tiež posunkový jazyk uľahčí každodennú komunikáciu v rodine či  v práci. Na kurzoch sa naučíte základné posunky, osvojíte si zásady komunikácie s nepočujúcimi a dozviete sa viac o komunite nepočujúcich. Hovoriť rukami nemusí byť vôbec jednoduché, ale oplatí sa to vyskúšať. „Tak ako sa učíme cudzie jazyky, je dôležité poznať aspoň základy posunkového jazyka. Nepočujúci vždy ocenia takúto snahu porozumieť im. Zapájame ich tak do nášho sveta a uľahčujeme im komunikáciu v bežnom živote,“ hovorí lektor a tlmočník Robert Šarina.

Ako sa prihlásiť?

Na kurz sa treba vopred prihlásiť. Najneskôr týždeň pred kurzom. Pre Trnavu je uzávierka prihlasovania v stredu 2. októbra. Vyplňte Prihláška na kurz. Uveďte v nej mesto, v ktorom sa chcete kurzu zúčastniť a nezabudnite v nej tiež uviesť, prečo ste sa rozhodli prihlásiť na kurz posunkového jazyka a ako plánujete posunkový jazyk využívať po kurze. Vyplnenú prihlášku pošlite e-mailom na adresu lubica.lukacova@nadaciapontis.sk. Kurzy sú bezplatné. Zo zdrojov Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis vám hradíme výuku aj drobné občerstvenie počas školenia. Stravu ani ubytovanie nezabezpečujeme.

Ako prebehne kurz?

Výuka bude prebiehať od piatka do nedele v čase od 9.00 do 17.30 s prestávkou na obed.  Vo večerných hodinách v čase od  19.00 do 21.00 sa bude konať dobrovoľný program (diskusia, premietanie videa). Vybraných účastníkov budeme kontaktovať e-mailom o presnom mieste konania kurzu.

Kde sa jesenné kurzy uskutočnia

  • 4. – 6. október, Trnava, prihlasovanie na kurz sme uzavreli, ale môžete prísť posunkovať v piatok a v sobotu večer od 19.00 do 20.30 hod. do Kubíka myšlienok a nápadov na Pekárskej 40 v Trnave
  • 11. – 13. október, Žilina
  • 18. – 20. október, Trenčín
  • 25. – 27. október, Bratislava, prihlasovanie na kurz sme uzavreli
  • 8. – 10. november, Nitra, prihlasovanie na kurz sme uzavreli
  • 15. – 17. november, Prešov
  • 22. – 24. november, Banská Bystrica
  • 29. november – 1. december, Košice 

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na programovú koordinátorku Ľubku Lukáčovú, e-mail: lubica.lukacova@nadaciapontis.sk, mobil:  0918 522 554.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111