18. 09. 2013 Nadácia Pontis

Pracovníci Diecéznej charity v Žiline sa chcú zlepšiť v používaní grafických programov

Naučte nás pracovať s editorom Gimp alebo Photoshop-om, ukážte základy tvorby grafiky, plagátov, prezraďte tipy a triky z praxe.

O organizácii
Diecézna charita Žilina sa prioritne zameriava na zmierňovanie biedy ľudí nachádzajúcich sa v núdzi od roku 2008. Poskytujeme starostlivosť ľuďom bez domova, starým, chorým, ľuďom so zdravotným postihnutím, rodinám v kríze a opusteným deťom. V súčasnosti poskytujeme charitatívno-sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby v 7 zariadeniach na území Žilinskej diecézy.

Východisková situácia
Máme fungujúcu web stránku, ktorú sa snažíme pravidelne aktualizovať a informovať verejnosť o našich rôznorodých aktivitách. Pracujeme však pri tvorbe plagátov a letáčikov s jednoduchými programami a radi by sme sa naučili vytvoriť si sami profesionálnejšie a atraktívnejšie propagačné materiály, zlepšiť web. Chceme dať o sebe vedieť, o pozitívnych príkladoch pomoci núdznym a tak by sme chceli zapojiť do pomoci aj ďalších.

Dobrovoľnícke zadanie
Dobrovoľník by nás mal naučiť pracovať s editorom Gimp alebo Photoshop-om, základy tvorby grafiky, plagátov, prípadne sa podelí o tipy a triky z praxe. Pomohlo by nám keby nám pomohol s vynovením alebo radami ako zatraktívniť našu webovú stránku a s grafickými návrhmi propagačných materiálov. Uvítame aj tipy na prácu s videom.

Očakávaný výsledok spolupráce
Radi by sme sa po spolupráci s dobrovoľníkom stali graficky zdatnejší a podrástli v praktických skúsenostiach s propagáciou s konkrétnymi spolu vytvorenými grafickými výstupmi.

Profil dobrovoľníka
Praktický grafik, dizajnér, ktorému svet propagácie nie je cudzí.

Rozsah práce
Približne 4 stretnutia po 4 hodiny v rozmedzí 2-3 mesiacov. Zabezpečíme miestnosť, občerstvenie pre dobrovoľníka počas spoločných stretnutí.

Partner
Diecézna charita Žilina

Termín
do konca roka 2013

 

PRIHLÁSTE SA!

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111