27. 04. 2023 Filantropia

Poznáme výsledky prvého ročníka grantového programu Školy na zelenú

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis sa prostredníctvom grantového programu zameral na podporu inovatívneho využívania zdrojov na prevádzku školských zariadení. Súčasťou programu je aj podpora vzdelávania zameraného na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie.

Do grantového programu Školy na zelenú sa prihlásilo 76 organizácií, hodnotiaca komisia sa rozhodla poskytnúť finančnú podporu trom projektom. Výška podpory sa v prvom ročníku navýšila z pôvodných 50-tisíc eur na sumu 82 843,30 eur.

Medzi podporené organizácie patrí Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, Sereď so svojím projektom Slnko svieti pre všetky deti, projekt získa podporu vo výške 23 208,00 eur. Druhou organizáciou je Základná škola s materskou školou Lokca s projektom Zelenou energiou chránime našu planétu, výška podpory je 18 804,10 eur. Podporu vo výške 40 831,20 eur získa Základná škola v Marhani s projektom Energia zo Slnka aj pre našu školu.

Zoznam všetkých podporených projektov

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení: 

  • Iva Tahy (denkstatt)
  • Peter Rakovský (denkstatt)
  • Monika Budiaková (denkstatt)
  • Dušan Petráš (STUBA)
  • Miroslav Žák (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Peter Teplan (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Zuzana Vinklerová (dm drogerie markt, s.r.o.)
  • Mária Kalčok Babušová (dm drogerie markt, s.r.o.)

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili: 

  • Barbora Hullová (Nadácia Pontis)
  • Martina Zaicová (dm drogerie markt, s.r.o.)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111