29. 07. 2022 Filantropia

Poznáme projekty, ktoré získali podporu v grantovej výzve Energia pre krajinu 2022

Do grantovej výzvy Energia pre krajinu sa prihlásilo 25 projektov. Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporil 15 z nich v celkovej výške 30 000 eur.

Vybrané projekty sú prepojené s dobrovoľníckou činnosťou zamestnancov Slovenských elektrární, ktorí spolupracujú s občianskymi združeniami, školami, škôlkami alebo samosprávami v oblasti rozvoja športu, zachovania kultúrnych hodnôt  a ochrany životného prostredia.

„Do grantovej výzvy Energia pre krajinu sa prihlásilo veľa pekných a zmysluplných projektov, čo nás teší. Ukazuje  to, že našim zamestnancom záleží na svojom okolí, na komunite a že sú v nej naozaj aktívni. Ako ich zamestnávateľ sme im podali pomocnú ruku, aby mohli tieto projekty ďalej rozvíjať,“ povedala Oľga Baková, manažérka komunikácie a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární.

Príklady podporených projektov

Obec Štitáre – Vybudovanie dažďových záhonov

Vybudovaním sústavy dažďových záhonov na obecnom cintoríne podporíme verejnoprospešné aktivity občanov, detí zo skautského oddielu, ale zároveň aj edukatívne ciele pre deti MŠ. Obec chce ísť príkladom v tom, ako sa dá zadržiavať a využívať dažďová voda a postupne naprávať systémové chyby v odvodňovaní. Najmä v čase, keď je v obci viditeľný nedostatok vody. Zadržiavaním dažďovej vody do špeciálne vybudovaných záhonov voda neodtečie, ale zostane v zemi, odparuje sa a podporuje vegetáciu, zmierňuje teplotu a zlepšuje mikroklímu v centre obce.

Dračia légia Trenčín

Klub sa zaoberá športom dračích lodí, čo znamená náročnú prípravu pretekárov na rôznych úrovniach športovej pripravenosti. Vďaka nákupu tréningovej dračej lode sa mládež a začiatočníci rýchlejšie naučia základy pádlovania na  lodi, čo umožní plynulé zapojenie do posádky. Skúsenejší športovci môžu zároveň využiť loď na individuálnu kondičnú a technickú prípravu. Loď bude možné využívať aj niekoľko rokov po termíne ukončenia realizácie projektu.

Základná škola, Bytča – Artušov kruh – miesto poznania a objavov

Cieľom projektu je svojpomocne vybudovať na školskom dvore Artušov kruh – miesto, ktoré bude slúžiť na rovesnícke vzdelávanie žiakov v oblasti poznávania prírody, starostlivosti o úžitkové rastliny, ovocné kríky, stromy. Zároveň bude slúžiť ako trvalý priestor pre stretávanie sa miestnej komunity, odborné prednášky a workshopy, napríklad stretnutia so zamestnancami organizácie Lesy SR, Spolku Slovenských včelárov, ale aj miestnych pestovateľov a ovocinárov, občianskych združení zaoberajúcimi sa ochranou prírody, miestnej flóry a fauny, odborníkmi na krajinotvorbu.

KOMPLETNÝ ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV

 

Hodnotiaca komisia:

  • Daniela Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava
  • Eva Mikolajczyková, Nadácia Pontis
  • zamestnanec Slovenských Elektrární

Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili:

  • Namina Akoussahová, Nadácia Pontis
  • Matej Palacka, Nadácia Pontis

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111