09. 05. 2023 Filantropia

Poznáme organizácie, ktoré získajú finančnú podporu na pomoc ľuďom z Ukrajiny

Národný projekt EU-CARE zverejnil výsledky prvého kola žiadostí o finančný príspevok.

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len Národný projekt EU-CARE) zabezpečuje poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP EU-CARE v prvom kole:

Zoznam schválených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Schválení žiadatelia

 • Aetós
 • Aliancia združení na ochranu zvierat
 • Arcidiecézna charita Košice
 • Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
 • Bee TREE
 • Bratislavska arcidiecézna charita
 • Centrum pomoci pre rodinu
 • Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
 • Diecézna charita Nitra
 • Diecézna charita Rožňava
 • Diecézna charita Žilina
 • Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 • Domka – Združenie saleziánskej mládeže
 • Filantropia Michalovsko-košickej eparchie
 • Fórum života
 • Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice
 • Gréckokatolícka charita Prešov
 • IN Network Slovakia, n.o.
 • Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania
 • Ipčko
 • Kláštor
 • Krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska Prešov
 • Matka a dieťa Turca
 • Medzinarodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku
 • Misijné stredisko ECAV Matejková
 • Nadácia Alony Kurotovej
 • Nadácia Baden-Powella
 • Nadácia Milana Dubca
 • Návrat
 • Občianske združenie SaUvedom
 • Občianske združenie Stella Polaris
 • Ostrov pomoci, o.z.
 • OZ FOYA
 • Podaj ďalej
 • Pokoj a dobro – pomoc núdznym
 • Pre človeka
 • PRERAG o.z
 • Priaznivci Pustého hradu Zvolen
 • Robinson
 • Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
 • Slovenská katolícka charita
 • Slovenská únia sluchovo postihnutých
 • Slovenský Červený kríž Územný spolok Košice – mesto
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
 • SME SPOLU
 • Spišská katolícka charita
 • SYTEV
 • TENENET o.z.
 • Trnavská arcidiecézna charita
 • Ukrainska spilka
 • Ukrajinský dom Žilina
 • Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
 • Úsmev pre druhých
 • V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
 • Združenie pre ochranu prírody – Machaon International

Podaktivita 1.2

Schválení žiadatelia

 • ADVENTIM n.o. registrovaný sociálny podnik
 • Aetós
 • Áno pre život n.o.
 • Arcidiecézna charita Košice
 • Asociácia samaritánov Slovenskej republiky
 • Bee TREE
 • Bratislavska arcidiecézna charita
 • Centrum pomoci pre rodinu
 • Centrum pre rodinu-Nitra
 • Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
 • Diecézna charita Nitra
 • Diecézna charita Rožňava
 • Diecézna charita Žilina
 • Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 • Domka – Združenie saleziánskej mládeže
 • eRko
 • Fórum života
 • Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice
 • Gréckokatolícka charita Prešov
 • IN Network Slovakia, n.o.
 • Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania
 • Inštitút pre rozvoj spoločnosti
 • Ipčko
 • Jazmínka, n. o.
 • KC PRIESTOR
 • Kláštor
 • Krajské centrum Asociácie nepočujúcich Slovenska Prešov
 • Matka a dieťa Turca
 • Medzinarodná asociácia lekárov a zdravotníkov na Slovensku
 • Misijné stredisko ECAV Matejková
 • Nadácia Alony Kurotovej
 • Nadácia Baden-Powella
 • Nadácia Bátor Tábor Slovakia
 • Nadácia DEDO
 • Návrat
 • Občianske združenie SaUvedom
 • Občianske združenie Stella Polaris
 • OZ FOYA
 • Podaj ďalej
 • Pokoj a dobro – pomoc núdznym
 • Pre človeka
 • PRERAG o.z
 • Prešovská rozvojová agentúra
 • Priaznivci Pustého hradu Zvolen
 • Robinson
 • Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
 • Slovenská katolícka charita
 • Slovenská únia sluchovo postihnutých
 • Slovenský Červený kríž Územný spolok Košice – mesto
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
 • SME SPOLU
 • Spišská katolícka charita
 • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
 • SYTEV
 • TENENET o.z.
 • Trnavská arcidiecézna charita
 • TRUST WOMEN
 • TŠK Soul Prešov
 • Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
 • Úsmev pre druhých
 • V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 • Vzdelávanie SK
 • Združenie pre ochranu prírody – Machaon International

Zoznam neschválených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Neschválení žiadatelia (zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP EU-CARE)

 • DREAM D@S
 • ADVENTIM n.o. registrovaný sociálny podnik
 • Áno pre život n.o.
 • Asociácia jazykových škôl SR
 • Centrum pre rodinu-Nitra
 • eRko
 • Inštitút pre rozvoj spoločnosti
 • Jazmínka, n. o.
 • KC PRIESTOR
 • Nadácia Bátor Tábor Slovakia
 • Nadácia DEDO
 • Občianske združenie Centrum pre matku a dieťa Radosť
 • Občianske združenie Opatrovateľka
 • Prešovská rozvojová agentúra
 • Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
 • TRUST WOMEN
 • TŠK Soul Prešov
 • Ukrajinsko-Slovenská biznis agentúra (USBA)
 • Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Podaktivita 1.2

Neschválení žiadatelia (zamietnuté žiadosti – nesplnené podmienky pre zapojenie sa do NP EU-CARE)

 • DREAM D@S
 • Aliancia združení na ochranu zvierat
 • Asociácia jazykových škôl SR
 • Nadácia Milana Dubca
 • Občianske združenie Centrum pre matku a dieťa Radosť
 • Ostrov pomoci, o.z.
 • Ukrainska spilka
 • Ukrajinsko-Slovenská biznis agentúra (USBA)
 • Ukrajinský dom Žilina
 • Východný dištrikt ECAV na Slovensku

Zoznam vyradených žiadateľov (pdf)

Podaktivita 1.1

Vyradení žiadatelia (nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Centrum rodiny,n.o
 • Rodičovské združenie ProSchola
 • Rómsky inštitút-Roma Institute,n.o.
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica
 • Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina
 • SVETIELKO POMOCI n.o.
 • Vzdelávanie SK

Podaktivita 1.2

Vyradení žiadatelia (nesplnené podmienky administratívnej oprávnenosti – je možné opätovne podať žiadosť s kompletnými požadovanými podkladmi)

 • Centrum rodiny,n.o
 • Filantropia Michalovsko-košickej eparchie
 • Občianske združenie Opatrovateľka
 • Rodičovské združenie ProSchola
 • Rómsky inštitút-Roma Institute,n.o.
 • Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica
 • Slovenský Červený kríž, Územný spolok Snina
 • SVETIELKO POMOCI n.o.
 • Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111