28. 02. 2014 Zodpovedné podnikanie

Povedz NIE úplatku, prostredníctvom aplikácie

Aplikácia SayNo Toolkit dáva zamestnancom firiem návod, ako sa vyhnúť korupcii.

© Institute of Business Ethics

Každý zamestnanec, v každej organizácii, na akejkoľvek úrovni sa môže dostať do situácie, kedy nevedomky poskytne, alebo bude nabádaný prijať úplatok. Presne pre takéto situácie vznikla webová a mobilná aplikácia SayNo Toolkit, ktorá zamestnancom pomáha rozpoznať poskytovaný alebo prijímaný úplatok od daru.

SayNo Toolkit je tvorený zo série otázok, na ktoré zamestnanec odpovedá. Aplikácia pokrýva širokú škálu bežných obchodných situácií od odmeny za urýchlené vybavenie až po obdarovanie obchodného partnera a zamestnancovi ponúka presný návod, ako reagovať.

Organizácie si ju môžu „upraviť na mieru“ podľa svojich vnútorných pravidiel, čo uľahčuje následnú prácu zamestnancov. Je to návod ako sa postaviť proti korupcii. Zlé rozhodnutie v rizikových situáciách by totiž mohlo vážne poškodiť povesť zamestnanca, organizácie, a môže mať za následok nemalú stratu peňazí.

Zdroj: SayNo Toolkit

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111