18. 03. 2013 Zodpovedné podnikanie

Postoj verejnosti k CSR v Českej republike

CSR Research 2012 ukázal, že až 86% zamestnancov chce, aby ich zamestnávateľ bol spoločensky zodpovedný.

To, či firma podniká zodpovedne, je pri nákupe tovarov a služieb dôležité až pre 75% českej populácie. 86% ľudí pracujúcich v zamestnaneckom pomere považuje za dôležité, aby ich zamestnávateľ bol spoločensky zodpovedný. Vyplynulo to z projektu CSR Research 2012, ktorý v Čechách realizovala výskumná agentúra Ipsos.

V porovnaní s výsledkami prieskumu z roku 2011 minulý rok angažovanosť českej populácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti (osobné zapojenie, záujem o tému CSR) mierne poklesla. 54% obyvateľov však možno označiť za aktívnych k otázke CSR, 44% za pasívnych.

Firmy by sa podľa respondentov mali v oblasti CSR zamerať najmä na pravdivú komunikáciu smerom k zákazníkom. Na druhom mieste je ochrana životného prostredia a na treťom zaistenie bezpečnosti zamestnancov.

GRAF: Preferencia oblastí spoločenskej zodpovednosti (očakávané aktivity zo strany firiem/lídrov trh

Prieskum zrealizovala spoločnosť Ipsos v priebehu decembra 2012 na reprezentatívnej vzorke dospelej populácie. Zúčastnilo sa ho spolu 1031 respondentov.

Zdroj: ipsos.cz

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111