26. 08. 2013 Nadácia Pontis

Ponuka firmy O&O Software

Spoločnosť O&O Software ponúka špecializovaný softvér na zvýšenie výkonu počítačových sietí, zálohovanie a obnovu diskových polí

Spoločnosť O&O Software ponúka špecializovaný softvér na zvýšenie výkonu počítačových sietí, zálohovanie a obnovu diskových polí a obrazov, záchranu dát a podporu administrácie počítačových sietí pracujúcich na platforme Windows.

Ponuku od spoločnosti O&O Software nájdete tu, spolu s popisom produktov a poplatkami za balíky aplikácií.

Špeciálne podmienky firmy O&O Software

Záujemcovia o darovaný softvér od spoločnosti O&O Software musia splniť základné podmienky darovacieho programu spoločnosti O&O Software.

V registračnom formulári si každá organizácia zvolí jednu hlavnú aktivitu, ktorá vystihuje jej základné poslanie a aktivity. Spoločnosť O&O Software určité aktivity podporuje, iné však nie. O softvérové dary spoločnosti O&O Software sa môžu uchádzať iba organizácie, ktoré realizujú podporované aktivity.

Počet žiadostí o softvérový dar a základný cyklus

Oprávnené organizácie podávajú svoje požiadavky v ročných cykloch. Cyklus je daný finančným rokom spoločnosti O&O Software a trvá od 1.júla do 30.júna nasledujúceho kalendárneho roka. Následne začína nový ročný cyklus, počítadlo prijatých licencií sa vynuluje a organizácia má zase nárok na plný počet licencií.

Limity na počet získaných licencií

V jednom darovacom cykle má každá oprávnená organizácia nárok požiadať maximálne o 2 balíky programov O&O Business Suite

Záujemcovia o darovaný softvér od spoločnosti O&O Software

  • vyplnia registračný formulár do programu TechSoup Slovensko *,
  • na adresu administrátora pošlú e-mailom základné dokumenty organizácie podľa kritérií programu TechSoup,
  • musia splniť špeciálne podmienky spoločnosti O&O Software,
  • po schválení do programu TechSoup a po aktivácii používateľského účtu si môže organizácia požiadať o softvérový dar od spoločnosti O&O Software, iba ak jej podmienkam vyhovuje,
  • po uhradení administratívneho poplatku doručí administrátor príjemcovi prístup ku požadovaným produktom a aktivačné kľúče (vo forme on-line prístupu do e-shopu darcu).

* Program TechSoup vyžaduje jedinú registráciu každej organizácie. Ak do programu vstúpi nový softvérový darca, rozšíria sa tým aj možnosti organizácie, ak spĺňa podmienky nového darcu. Nie je potrebné vytvárať novú registráciu pre každého darcu!

Prečo účtujeme administratívny poplatok

Firma O&O Software poskytuje svoje produkty vybraným organizáciám zadarmo.

Program TechSoup si za administráciu procesu darovania účtuje minimálny administratívny poplatok vo výške 4-6% trhovej hodnoty ceny produktov. Poplatok slúži na dlhodobé zabezpečenie programu darovania TechSoup.

Ďalšie informácie poskytne

Maroš Silný

administrátor programu TechSoup Slovensko

mobil: 0948 016 123

e-mail: info@pontisno.sk

Stručný prehľad odkazov programu darovania spoločnosti O&O Software

Podmienky programu darovania spoločnosti O&O Software http://bit.ly/11D14ce

Produkty od spoločnosti O&O Software http://bit.ly/17hVYFP

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111