26. 08. 2013 Nadácia Pontis

Ponuka firmy Adobe

Spoločnosť Adobe ponúka softvér pre spracovanie fotografií, video a audio výstupov, pre návrh webových stránok a ďalšie multimediálne výstupy.

Spoločnosť Adobe ponúka profesionálne produkty pre spracovanie fotografií, video a audio výstupov, pre návrh webových stránok a ďalšie multimediálne výstupy. Programy využijú malé aj veľké neziskové organizácie najmä na propagačné a marketingové účely.

Prehľad produktov od spoločnosti Adobe nájdete tu, spolu s popismi produktov a poplatkami za jednu licenciu. Ponuka obsahuje balík programov Creative Suite 6 Design and Web a samostatné programy Acrobat XI Pro, Photoshop Elements 11/Premiere Elements 11.

Softvér je v českom aj anglickom jazyku, pre platformy Mac aj Windows.

Špeciálne podmienky firmy Adobe

Záujemcovia o darovaný softvér od spoločnosti Adobe

  • musia splniť základné podmienky darovacieho programu spoločnosti Adobe,
  • o tento softvér môžu požiadať iba organizácie s ročným rozpočtom do 10 miliónov USD (resp. ekvivalent v Euro),

V registračnom formulári si každá organizácia zvolí jednu hlavnú aktivitu, ktorá vystihuje jej základné poslanie a aktivity. Spoločnosť Adobe určité aktivity podporuje, iné však nie. O softvérové dary spoločnosti Adobe sa môžu uchádzať iba organizácie, ktoré realizujú podporované aktivity.

Počet žiadostí o softvérový dar a základný cyklus

Oprávnené organizácie podávajú svoje požiadavky v ročných cykloch. Cyklus je daný finančným rokom spoločnosti Adobe a trvá od 1.júla do 30.júna nasledujúceho kalendárneho roka. Následne začína nový ročný cyklus, počítadlo prijatých licencií sa vynuluje a organizácia má zase nárok na plný počet licencií.

Záujemcovia môžu podávať svoje žiadosti o licencie kedykoľvek počas ročného cyklu, t.j. aj opakovane, ale iba do vyčerpania limitu na počet získaných licencií.

Limity na počet získaných licencií

V jednom darovacom cykle má každá oprávnená organizácia nárok požiadať maximálne

  • 1 balík programov Creative Suite 6 Design and Web

alebo

  • 4 licencie pre samostatné produkty, Acrobat alebo Photoshop Elements /Premiere Elements.

Ponuka licencií Adobe nie je trvalá

Firma Adobe prideľuje kvartálne určitý počet licencií (aktivačných kľúčov) pre celý program TechSoup. To dnes predstavuje viac než 40 krajín vrátane USA, UK, Nemecka, Indie alebo Austrálie. Ak sa licenčné kľúče minú, programy z ponuky dočasne vyradíme a záujemca musí čakať na ďalší kvartál a nové aktivačné kľúče.

Anglické licencie sú v ponuke pre všetky krajiny programu TechSoup, české licencie sú určené pre Slovensko.

Záujemcovia o darovaný softvér od spoločnosti Adobe

  • vyplnia registračný formulár do programu TechSoup Slovensko *,
  • na adresu administrátora pošlú e-mailom základné dokumenty organizácie podľa kritérií programu TechSoup,
  • musia splniť špeciálne podmienky spoločnosti Adobe,
  • po schválení do programu TechSoup a po aktivácii používateľského účtu si môže organizácia požiadať o softvérový dar od spoločnosti Adobe, iba ak jej podmienkam vyhovuje,
  • po uhradení administratívneho poplatku doručí administrátor príjemcovi prístupy ku požadovaným produktom a aktivačné kľúče (vo forme on-line prístupu do e-shopu darcu).

* Program TechSoup vyžaduje jedinú registráciu každej organizácie. Ak do programu vstúpi nový softvérový darca, rozšíria sa tým aj možnosti organizácie, ak spĺňa podmienky nového darcu. Nie je potrebné vytvárať novú registráciu pre každého darcu!

Prevzatie softvéru a aktivácia produktov

Pred inštaláciou produktov Adobe si preštudujte stručný návod po slovensky, prípadne inštruktážne video po anglicky.

Prečo účtujeme administratívny poplatok

Firma Adobe poskytuje svoje produkty vybraným organizáciám zadarmo.

Program TechSoup si za administráciu procesu darovania účtuje minimálny administratívny poplatok vo výške 4-6% trhovej hodnoty ceny produktov. Poplatok slúži na dlhodobé zabezpečenie programu darovania TechSoup.

Ďalšie informácie poskytne

Maroš Silný

administrátor programu TechSoup Slovensko

mobil: 0948 016 123

e-mail: info@pontisno.sk

Stručný prehľad odkazov programu darovania spoločnosti Adobe

Podmienky programu darovania spoločnosti Adobe http://bit.ly/141Vl59

Produkty od spoločnosti Adobe http://bit.ly/Zks9mn

Ako prevziať a inštalovať darovaný softvér od Adobe:

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111