23. 08. 2013 Filantropia

Pomáhame rodinám s nepočujúcimi deťmi

Špeciálni pedagógovia navštevujú nepočujúce deti priamo doma. Na Slovensku takýto program ranej intervencie doteraz chýbal.

Od septembra 2012 sme prvýkrát na Slovensku odštartovali program Mobilný pedagóg pre rodiny s nepočujúcimi deťmi. Slúži rodinám z celého Slovenska, v ktorých je jedno alebo viac nepočujúcich alebo nedoslýchavých detí do 6 rokov. S deťmi, ktoré trpia sluchovým postihnutím, pracujú v rôznych okresoch Slovenska sychológovia, logopédi a lektori posunkového jazyka, ktorí okrem výučby posunkového jazyka poskytujú aj svoje znalosti, rady a skúsenosti.

Mnohé rodiny, v ktorých sa narodí sluchovo postihnuté dieťa, totiž nevedia, ako fungovať s hendikepom svojho dieťaťa. Ich cieľom je naučiť rodičov, ako rozvíjať schopnosti nepočujúceho dieťaťa a uľahčiť mu integráciu do sveta počujúcich. Práve v ranom veku je možné dosiahnuť najvýznamnejšiu pozitívnu zmenu a zlepšenia kvality života u nepočujúcich. Systém práce špecialistov priamo v rodinách už úspešne funguje v Amerike, aj v mnohých vyspelých európskych krajinách a v posledných rokoch už aj v Českej republike. Na Slovensku takýto program ranej intervencie v rodinách doteraz chýba.

Rodičia nemusia nikam dochádzať, pedagóg prichádza do rodiny

Cieľom programu je podporiť dlhodobú prácu v rodinách s nepočujúcim dieťaťom. Mobilný pedagóg prispieva k vzdelaniu rodičov, rozvoju detí a uľahčuje ich integrácie do komunity počujúcich aj nepočujúcich. Mobilní pedagógovia, ktorí prešli výberovým konaním, pravidelne navštevujú rodiny raz až dvakrát do týždňa a pracujú s dieťaťom priamo v domácom prostredí. Výhodou takejto terénnej práce je, že špecialista okrem dieťaťa pracuje aj s rodičmi a súrodencami. Zároveň na činnosť využíva pracovné pomôcky dostupné v domácnosti, ktoré môžu potom ďalej prirodzene používať aj rodičia. Veľkým pozitívom práce priamo v rodine je aj časová a finančná úspora. Mnoho rodičov s viacerými deťmi si len ťažko dokáže vytvoriť podmienky na pravidelné dochádzanie do najbližšieho špeciálno-poradenského centra, ktoré sa spravidla nachádzajú vo väčších mestách.

Máte doma nepočujúce dieťa?

Najvhodnejší vek, kedy treba začať s nepočujúcim dieťaťom systematicky pracovať je už okolo 3 mesiacov. Rodičia veľmi často podceňujú práve túto rannú starostlivosť a chýbajú im vedomosti, ako dieťa vhodne stimulovať a rozvíjať. Ak máte doma rovnaký problém, neváhajte nás kontaktovať. Špeciálny pedagóg vám poskytne všetky potrebné informácie na pochopenie špecifík postihnutia vášho dieťaťa, vytvorí mu individuálny rozvojový plán, bude sa vášmu dieťaťu systematicky venovať a naučí vás s dieťaťom vhodne pracovať a komunikovať. V prípade záujmu sa môžete s pomocou lektora učiť posunkový jazyk, alebo sa stretnúť s nepočujúcim dospelým, ktorý sa úspešne integroval do komunity počujúcich a nepočujúcich a môže vám sprostredkovať svoje osobné skúsenosti. Takisto môžete využiť možnosť konzultácií s psychológom, foniatrom a logopédom.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111