23. 10. 2013 Zodpovedné podnikanie

Patagonia sa nebojí povedať: Kupujte menej

Americký výrobca outdoorového oblečenia Patagonia vedie svojich zákazníkov k tomu, aby šetrili planétu.

Nová kampaň amerického výrobcu športového oblečenia Patagonia vyzýva firmy aj spotrebiteľov, aby viac premýšľali pri tom, ako využívajú prírodné zdroje.

Aby sme prežili

Vieme si vôbec predstaviť, ako by vyzerala ekonomika, ktorá neničí našu planétu?“ Kampaň firmy Patagonia Zodpovedná ekonomika sa bude počas nasledujúcich dvoch rokov snažiť nájsť odpoveď na túto otázku. A čo si firma predstavuje pod zodpovednou ekonomikou? Systém so zdravým komunitným životom a zmysluplnou prácou pre ľudí, ktorí si z prírody berú iba to, čo môžu doplniť naspäť.

Dá sa vôbec zvrátiť súčasný trend rastu CO2 emisií, prekyslenia oceánov, odlesňovania a úhynu živočíšnych druhov opačným smerom? Patagonia hľadá príklady, riešenia a nových lídrov, ktorí prinesú zmenu.

Podľa zakladateľa firmy, Yvona Chouinarda, ide o najambicióznejšiu a najdôležitejšiu kampaň, akú kedy firma uskutočnila, keďže sa priamo dotýka fungovania biznisu ako takého.

Patagonia, ktorá bola založená pred 40 rokmi, je priekopníkom v podnikaní s maximálnym ohľadom na životné prostredie, dodávateľov či okolitú komunitu. Od roku 1996 využíva pri svojich výrobkoch výlučne organickú bavlnu, transparentne tiež  informuje svojich zákazníkov o tom, v akej továrni sú vyrábané jej produkty (na stránke Footprint Chronicles®).

Nekupujte to. Ak to nepotrebujete

Patagonia je tiež prvou globálne známou firmou, ktorá tému menšej spotreby ako nevyhnutnej cesty otvára aj smerom k svojim zákazníkom. Už v roku 2011 firma šokovala svojou celostránkovou inzerciou v New York Times s titulkomNekupujte túto bundu.

V stále prebiehajúcej kampani Common Threads Partnership naďalej navrhuje svojim zákazníkom obojstranný záväzok. Zákazník sa zaviaže nakupovať iba to, čo skutočne potrebuje a posunúť na ďalšie využitie všetko, čo už nepotrebuje. Firma na oplátku deklaruje záväzok vyrábať užitočné výrobky, ktoré dlho vydržia, opraviť tie, ktoré sa pokazia, ďalej odkúpiť naspäť oblečenie, ktoré je ešte v dobrom stave na to, aby poslúžilo druhým a rovnako tiež zrecyklovať to, ktoré už doslúžilo.

Patagonia tak uzatvára so zákazníkom dohodu o obojstrannej zodpovednosti za životný cyklus výrobkov, ktorá je postavená na 5 „R“ – reduce, repair, reuse, recycle, reimagine.

Zdroje: patagonia.com, sustainablebrands.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111