26. 10. 2012 Zodpovedné podnikanie

Partnerské dialógy pre úspešnejší biznis

Provident Financial sa stretla so svojimi partnermi, aby diskutovala o svojich produktoch, prístupe k zákazníkom i podpore komunity.

Zodpovedné podnikanie je takým podnikaním, kedy firma napĺňa očakávania partnerov. Práve zistenie názorov od kľúčových partnerov, akými sú zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, ale aj regulačné orgány, či okolitá komunita, je prvým krokom k správnemu nastaveniu procesov fungovania firmy.

Spoločnosť Provident Financial sa už po tretí krát stretla so svojimi kľúčovými partnermi na Slovensku, aby s nimi diskutovala o svojich produktoch, prístupe k zákazníkom i podpore komunity.

Na Slovensku ide stále o pomerne neobvyklý prístup. Vyžaduje si značnú dávku odvahy od firmy – vyložiť karty na stôl a transparentne informovať o tom, čo by firma na sebe chcela zlepšiť. Odvaha sa však vypláca – firma vďaka dialógu s partnermi získa cenné informácie, aby sa posunula ďalej,“ hovorí Beata Hlavčáková, programová riaditeľka Nadácie Pontis.

Situácia spoločnosti Provident Financial je špecifická v tom, že na trhu pretrváva negatívne vnímanie nebankových inštitúcií. Zatiaľ čo verejnosť spája spoločnosť s nekalými praktikami, jej zákazníci sú spokojní. 65% z nich opakovane využíva ponúkané služby a 84% z nich sa vyjadrilo, že boli veľmi spokojní s procesom pôžičky. Spoločnosť dbá na otvorenú a zrozumiteľnú komunikáciu so zákazníkmi, nepoužíva rozhodcovskú doložku a nevymáha pohľadávky súdnou cestou.

Na tohtoročnom trojhodinovom stretnutí sa zúčastnilo takmer 30 zástupcov kľúčových partnerov z radov spotrebiteľov (spotrebiteľské asociácie), obchodných komôr a profesijných združení, mimovládnych organizácii, ale aj zamestnancov firmy a študentov. Po prezentácii vybraných aktivít spoločnosti prichádzali od stakeholderov doplňujúce otázky, ale aj konkrétne rady a návrhy na zlepšenie prístupu k zákazníkom, či komunikácie s verejnosťou.

Je pre nás dôležité poznať názor zúčastnených strán, s ktorými naša spoločnosť prichádza do kontaktu. Naším cieľom je podnikať na dlhodobej báze, preto je pre nás veľmi cenné počuť spätnú väzbu napr. od združení na ochranu spotrebiteľov, čo ešte môžeme zlepšiť v našom zákazníckom servise,“ hovorí Daniel Géč, manažér spoločnosti Provident Financial pre externé vzťahy.

Výhodami partnerských dialógov je otvorenosť, vzájomná interakcia a okamžitá obojstranná spätná väzba. Úspech metódy vo veľkej miere závisí od zloženia pozvaných partnerov.

Pre získanie spätnej väzby firmy štandardne využívajú metódy prieskumu spokojnosti zákazníkov či zamestnaneckého prieskumu. Partnerské dialógy sú však unikátne v tom, že rozširujú tento okruh a ponúkajú spoločnosti získať názory aj od tých partnerov, s ktorými firma nemá štandardizovaný dialóg, ako sú dodávatelia, predstavitelia štátnej správy, médií či mimovládneho sektora,“ dopĺňa Beata Hlavčáková.

Zdroj: TS Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111