23. 08. 2013 Filantropia

Organizujeme kurzy posunkového jazyka

Snažíme sa zmeniť Slovensko na krajinu, ktorá rozumie Nepočujúcim. Slovenčina je pre nich cudzí jazyk a dennodenne sa boria s nedostatkom informácií.

Pre ľudí organizujeme bezplatné kurzy posunkového jazyka, aby boli bližšie k Nepočujúcim .

Za obdobie spolupráce s komunitou nepočujúcich sme zorganizovali viacero bezplatných kurzov posunkového jazyka a otvorených hodín pre verejnosť. Kurzy sú určené najmä ľuďom, ktorí sa  prichádzajú do kontaktu s nepočujúcimi v práci alebo doma a uľahčí im tak každodennú komunikáciu. Otvorených hodín sa môže zúčastniť ktokoľvek,  kto má záujem sa dozvedieť viac o komunite Nepočujúcich a naučiť sa zásady komunikácie s nimi. Cieľom  Nadačného fondu Telekom je spájať svet počujúcich a nepočujúcich a rúcať bariéry medzi nimi. Viac informácií o aktuálnej ponuke kurzov sa môžete dozvedieť aj na webovej stránke Nadačného fondu Telekom v časti Aktuality.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111