22. 05. 2024 Sociálne inovácie

Ocenení novinári, expertky z biznisu aj ľudia z ministerstva a univerzít budú pomáhať organizáciám napredovať

Predstavujeme 23 mentorov a mentoriek Impact Lab Bootcampu.

Začiatkom júna sa uskutoční druhý ročník Bootcampu. Počas intenzívneho trojdňového podujatia prepojíme občianske organizácie, ktoré sa prihlásili do Impact Lab Akcelerátora, s odborníkmi a odborníčkami v siedmich oblastiach: vytváranie stratégie a biznis modelov, interné procesy, komunikácia, fundraising, advokačné aktivity (presadzovanie záujmov), vzdelávanie, sledovanie dopadu.

Úloha mentoriek a mentorov

Počas Bootcampu smerujeme organizácie k plánu rozvoja, ktorý im umožní skvalitňovať ich program a šíriť ho. Dôležitou súčasťou podujatia sú preto experti a expertky z rôznych oblastí, ktorí formou konzultácií:

  • pomáhajú organizácii lepšie spoznať svoj vlastný projekt, jeho silné a slabé stránky, očami nezainteresovaného odborníka,
  • identifikujú potenciálne výzvy programu organizácie, pomáhajú navrhnúť možnosti ich riešenia a rozvojové potreby organizácie,
  • prinášajú nové perspektívy a inšpirácie,
  • držia štruktúru rozhovoru, aby bol konštruktívny a vedú organizáciu k želanému výsledku, t.j. na konci podujatia majú účastníci a účastníčky jasnejšie v tom, na čo sa majú v období po Bootcampe pri plámovaní aktivít zamerať.

Vytváranie stratégie a biznis modelov

Michal Csonga, Zero One Hundred

Michal je partnerom vo venture kapitálovej firme Zero One Hundred a podiela na strategií v holdingovej skupine firiem 0100 Ventures, ktorá sa venuje budovaniu start-up ekosystému po Európe a Blízkom východe cez projekty ako Reflect Festival, 0100 Conferences, či Campus co-working.
Na rodné Slovensko sa vrátil po 15 rokoch práce s firmami, od začínajúcich podnikov až po Fortune 100, z pôsobenia v rôznych krajinách vo východnej Ázii a v západnej Európe.

Tomáš Hasala, Eduvalue

Tomáš po 20 rokoch podnikania prešiel do neziskového sektora a 9 rokov viedol vzdelávací projekt Nexteria. V rámci budovania Nexterie využil svoje podnikateľské skúsenosti, vďaka čomu Nexteria rástla a pridávala nové programy aj bez grantov a zdrojov z 2 %, iba na základe spoluprác s firmami a individuálnymi donormi. V súčasnosti rozbieha filantropický projekt Eduvalue, ktorého cieľom je pomáhať inovatívnym vzdelávacím projektom zvládnuť rast a budovať udržateľné organizácie.

Martina Králová, SVÄG TO GO

Martina má bohaté skúsenosti v oblasti marketingu a podnikania zameraného na realizáciu podnikateľskej vízie a nastavovania cieľov. Počas jej pôsobenia v spoločnostiach Orange, Sygic a Telekom získala skúsenosti v oblasti vývoja telekomunikačných, IT a smartphone aplikácií. Pracovala ako konzultantka v KPMG aj v investičnom fonde G-Force zameranom na pre-seed seed investovanie v oblasti zelených inovácií. Momentálne pôsobí ako konzultantka v Tatrabanke. Jej špecializáciou je najmä digitálna transformácia firiem, rozvoj nových produktov, stratégie pre umiestnenie produktov na trh, predaj a zefektívnenie fungovania tímov a procesov.
Pred pár rokmi si splnila malý veľký sen a spoluzaložila ako investorka lokálne kaviarničky Sväg to go. Okrem štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvovala vzdelávacie programy vo Francúzsku a Nemecku.

Heliodor Macko, SEAK Energetics

Heliodor je technologický nadšenec a úspešný podnikateľ. So spolužiakom spoluzaložil a 15 rokov budoval softvérovú firmu Visicom, ktorú (keď mala pobočku v USA a Izraeli a 90 zamestnancov) kúpil americký investor. Teraz sa to pokúša zopakovať s prešovskou firmou SEAK, kde pôsobí ako riaditeľ.
SEAK vyrába systém pre inteligentné riadenie osvetlenia pre smart cities a nabíjanie elektromobilov.

Michaela Viskupičová, Impact Ventures

Michaela aktuálne pracuje ako investičná manažérka pre Impact Ventures fond, ktorý investuje do startupov, firiem a nadácií s pozitívnym dopadom. V investičnom svete sa pohybuje už siedmy rok. Pracovala v Amsterdame, kde bol jej hlavnou úlohou fundraising fondov vo veľkosti od 150 miliónov do dvoch miliárd eur. Predtým pôsobila v Luxemburgu, kde budovala vzťahy medzi investormi.

Interné procesy

Alena Kanabová, Accenture

Alena pracovala počas svojej vyše 25-ročnej kariéry na projektoch pre lokálnych aj zahraničných klientov globálnej poradensko-technologickej firmy Accenture, vrátane transformačných programov zahŕňajúcich implementácie komplexných IT riešení a zmeny organizácie a procesov. V súčasnosti je zodpovedná za projekty z oblasti zdravotníctva a verejnej správy v rámci regionálneho technologického centra Accenture. Okrem toho vedie lokálne aktivity Accenture s pozitívnym dopadom na komunitu ako líderka pre firemné občianstvo.
Súkromne sa angažuje v programoch zameraných na skvalitnenie vzdelávacieho systému na Slovensku. Je iniciátorkou Programu koordinátorov digitálnych kompetencií pre učiteľov a členkou správnej rady organizácií Teach a Dasato. Je tiež aktívnou ambasádorkou inklúzie a diverzity v pracovnom prostredí, s dôrazom na rast zastúpenia žien v IT sektore a v líderských pozíciách.

Martina Kolesárová, Nadácia Pontis

Martina pracuje v Nadácii Pontis 8 rokov, z toho takmer päť rokov ako výkonná riaditeľka. Rozbiehala viacero programov, vrátane internej sociálnej inovácie – programu Budúcnosť INAK, a nastavovala celonadačný fundraising. Je zodpovedná za strategické vedenie a víziu Pontisu. Absolvovala viacero líderských programov, vrátane Obama Leaders Europe, alebo programu zameraného na systémové zmeny cez organizáciu Philanthropy for Impact.
Profesionálnu kariéru začala po ukončení Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Počas zahraničných pobytov v Izraeli a USA pracovala pre konzultačnú firmu v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem a celosvetovú Nadáciu Ashoka, ktorá podporuje najlepších spoločenských inovátorov.

Andrea Mešková, Martinus

Andrea sa pridala do Martinusu v roku 2009, kedy mala na starosti vybudovanie a prevádzku siete kamenných kníhkupectiev a neskôr aj kaviarní. Od roku 2020 zastrešovala všetky aktivity súvisiace s ľuďmi a ich rozvojom. Aktuálne pôsobí ako Interim CEO.
Vyštudovala strategický manažment. V roku 2023 ukončila štúdium personálneho manažmentu CIPD Level 5. V roku 2024 absolvovala na Harvard Business School kurz Driving Organizational Agility. Témy, ktorým sa rada venuje, zahŕňajú dizajn organizácií, tvorbu a implementáciu stratégie, leadership a rozvoj ľudí.

Komunikácia

Jakub Filo, SME

Jakub je zástupcom šéfredaktorky denníka SME pre spravodajstvo. Žurnalistike sa venuje od roku 2004, pracoval v TASR, v redakcii internetového portálu Aktuálne.sk alebo v SME.
Je absolventom Fakulty sociálnych štúdií a Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave získal doktorát v odbore masmediálne štúdia. Je držiteľom viacerých novinárskych ocenení, vrátane dvoch novinárskych cien Nadácie otvorenej spoločnosti. Jeho expertíza zahŕňa komunikáciu, public relations, prácu s médiami, má skúsenosti s kampaňami v rámci aktivít Klíma ťa potrebuje.

Veronika Folentová, Denník N

Veronika pracuje 14 rokov v médiách, najskôr v Sme, od roku 2014 v Denníku N. Venuje sa zdravotníctvu, duševnému zdraviu, politike aj školstvu, okrem toho s kolegami pripravuje podcasty a reláciu V redakcii. Je spoluautorkou knihy rozhovorov Ako byť šťastný? (2022) a autorkou knihy Ako byť zdravý (2023).
Na Novinársku cenu bola nominovaná šesťkrát. V roku 2018 získala čestné uznanie Novinárskej ceny za rozhovor a v roku 2021 získala Novinársku cenu a Výročnú cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu.

Alexandra Katkinová, Seesame

Alexandra dlhodobo pôsobí v komunikačnej agentúre Seesame, kde v rámci Public Affairs tímu zastáva pozíciu Account Directorky. Zameriava sa na komunikáciu s verejným sektorom, medzisektorovú komunikáciu a advokáciu, s osobitným zreteľom na kampane so spoločenským dosahom.
Od roku 2022 vedie strategickú komunikáciu iniciatívy Ide nám o život a pomáha firmám s komunikáciou výzvy na zlepšenie podmienok a života LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Branislav Ondrášik, ESET

Braňo pracuje 14 rokov v spoločnosti ESET, z toho viac ako osem pôsobil ako PR manažér pre Európu, Blízky východ a Afriku, potom sa stal manažérom komunikácie pre bezpečnostný výskum. Výskum ESETu v kybernetickom odvetví niekoľko rokov patrí k najcitovanejším na svete. Pred ESETom pracoval vyše desať rokov ako novinár a aj dnes píše do médií na voľnej nohe. V roku 2023 získal Novinársku cenu v kategórii „najlepšia reportáž“.
Študoval žurnalistiku, médiá a komunikáciu na Univerzite Komenského, v americkom Michigane a britskom Leedse, na vysokých školách tiež roky prednášal. Komunikácii, médiám a žurnalistike sa venuje viac ako 25 rokov.

Fundraising

Lenka Polomská Rišková, Centrum pre filantropiu

Lenka pôsobí v Centre pre filantropiu už 8 rokov a za ten čas prešla rôznymi pozíciami. Posledné roky má na starosti konzultácie ku kampaniam a časť komunikácie v online platformách DARUJME.sk a StartLab. Píše pravidelné newslettre a články a vzdeláva o crowdfundingu.
V minulosti spolupracovala s Platformou pre demokraciu, kde sa tiež podieľala na komunikačných aktivitách.

Zuzana Suchová, fundraisingová platforma Donio  

Zuzana je správkyňou neinvestičného fondu Donio v rámci online fundraisingovej platformy na získavanie finančných prostriedkov, ktorá spája charitatívny, verejnoprospešný a komerčný svet. Má 15-ročné skúsenosti ako konzultantka v oblasti fundraisingu, marketingu a PR, pracuje s rôznymi neziskovými organizáciami, občianskymi iniciatívami a politickým sektorom.

Advokačné aktivity (presadzovanie záujmov)

Věnek Bonuš, Nadace OSF 

Věnek od roku 2018 pracuje ako právnik, analytik a lobbista v organizácii Rekonstrukce státu. Venuje sa najmä ochrane oznamovateľov, verejným zákazkám a štátnym firmám, ďalej tiež sociálnym a enviromentálnym témam.
Okrem toho spolupracuje ako advokačný konzultant s Nadáciou OSF. V minulosti pôsobil v právnych kanceláriách a venoval sa politickému marketingu a PR.

Jana Smiggels, RUBIKON Centrum

Jana vyštudovala politológiu v holandskom Leidene. Celý svoj profesionálny život pracuje v mimovládnom sektore. Najskôr v oblasti ženských práv ako riaditeľka  Fór na 50 %, organizácie podporujúcej vyššiu účasť žien v politike, a v politike ako predsedníčka siete NNO Česká ženská lobby. Od roku 2018 pôsobí ako advokačná expertka v RUBIKON Centre, v rámci ktorého presadzuje systémové zmeny v trestnej justícii, a od roku 2021 je tiež konzultantkou v Advokačnom fóre Nadace OSF.

Vzdelávanie

Miroslava Hapalová, UNICEF

Miroslava vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Odborne sa venuje problematike inkluzívneho vzdelávania a zabezpečenia rovného prístupu všetkých detí a žiakov ku kvalitnému vzdelávaniu. Pôsobila ako riaditeľka slovenskej pobočky organizácie Člověk v tísni, neskôr ako analytička mimovládnej organizácie MESA10 v rámci projektu To dá rozum, ktorého výstupom bol návrh ucelenej zmeny vzdelávania. V rokoch 2020 – 2022 viedla Štátny pedagogický ústav, kde mala na starosti prípravu a implementáciu kurikulárnej reformy základného vzdelávania a podporných opatrení od materských po stredné školy. V súčasnosti pôsobí v Detskom fonde OSN (UNICEF).

Romana Kanovská, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Romana bola 14 rokov riaditeľkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a zástupkyňou Slovenskej republiky v riadiacich výboroch medzinárodných porovnávacích štúdií (OECD PISA, TALIS a PIAAC) a meraní (IEA TIMSS a PIRLS), ako aj členkou Poradného zboru expertov Slovenskej komisie pre UNESCO. V minulosti tiež pracovala v Štátnom pedagogickom ústave ako výskumno-vývojová zamestnankyňa zaoberajúca sa koncepciou externých meraní výsledkov vzdelávania a ich implementáciou na národnej úrovni a bola námestníčkou riaditeľa na Úseku certifikovaných meraní vzdelávania. V období 2015 – 2016 bola štátnou tajomníčkou na ministerstve školstva. Viac než rok pracovala v Nadácii Pontis ako Policy manažérka so zameraním na presadzovanie sociálnych inovácií do systému vzdelávacích politík. Aktuálne pracuje na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako koordinátorka Plánu obnovy a odolnosti a vedie oddelenie strategických priorít.

Péter Urbán, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Péter pôsobil ako učiteľ základnej a strednej školy, neskôr ako vysokoškolský pedagóg a školiteľ neformálneho vzdelávania. Je spoluzakladateľom neziskovej organizácie TANDEM, ktorú riadil vyše 10 rokov. Od roku 2020 je zamestnancom ministerstva školstva na odbore kurikula a inovácii vo vzdelávaní, kde má na starosti vybudovanie regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU). Pôsobí tiež ako tréner, kouč a mediátor.

Sledovanie dopadu

Jana Fusková, Trnavská univerzita

Jana je sociálna psychologička, ktorá sa výskumne zaujíma predovšetkým o bariéry, ich prekonávanie (či už ide o bariéry sociálne, politické alebo fyzické) a to, v čom bránia inklúzii ohrozených skupín. Na Trnavskej univerzite v Trnave prednáša predmety z oblasti metodológie vedy a výskumu a psycho-sociálnych aspektov výchovy a vzdelávania. Snaží sa preskúmavať a identifikovať naratívne schémy, ktoré by umožňovali efektívne a zrozumiteľne komunikovať vedecké dáta, poznatky a informácie laickej verejnosti a žiakom.

Martin Kuruc, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

Martin učí ako budúcich učiteľov a učiteľky, tak aj tých z praxe. Zameriava sa hlavne na mäkké zručnosti a alternatívne riešenie konfliktov. Rozumie vývinu dieťaťa a rôznym jeho poruchám, práci v skupinách. Aktuálne pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Sústredí sa na témy sebaregulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady poskytuje organizáciám Indícia, Živica, Teach či Nadácia Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill.

Juraj Mikuš, Fakulta managementu Univerzity Komenského

Juraj pôsobí na Fakulte managementu UK na pozícii odborného asistenta. Výskumne sa venuje oblasti podnikania, v súčasnosti hlavne medzigeneračnému, inkluzívnemu a sociálnemu podnikaniu. Jeho špecializáciou je monitorovanie a hodnotenie spoločenského vplyvu iniciatív zameraných na rozvoj spoločnosti. Je autorom viacerých odborných štúdií o sociálnom podnikaní a hodnotení spoločenského vplyvu. Tiež je spoluautorom Príručky monitorovania a hodnotenia spoločenského vplyvu sociálnych inovácií, ktorú vydalo MPSVaR SR ako metodické usmernenie.
Dlhodobo spolupracuje s viacerými komerčnými, verejnými ale aj neziskovými subjektmi na nastavení modelov monitorovania a hodnotenia spoločenského vplyvu ich iniciatív. Má skúsenosti s realizáciou kvantitatívnych, ale aj kvalitatívnych prieskumov, ktoré tiež vyhodnocuje.

Barbora Komberec Novosadová, Sociální nadační fond hlavního města Prahy

Barbora pôsobí viac ako 10 rokov v českom občianskom sektore, najmä v oblasti dobrovoľníctva, spoločenskej zodpovednosti, sociálneho podnikania a filantropie na pozícii manažérky, sociálnej podnikateľky a výskumníčky. Budovala a rozvíjala programy firemného dobrovoľníctva v organizácii HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví. V spolupráci s Ashokou spoluzaložila iniciatívu Impact Academy, ktorá poskytovala podporu občianskemu sektoru v oblasti plánovania a sledovania dopadu. V spolupráci s Centrem pro přenos poznatků a technologií adaptovala súťaž Map the System na Karlovej univerzite.
Barbora aktuálne pôsobí ako riaditeľka Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy, ktorý je filantropickým nástrojom pre podporu obyvateľov a obyvateliek Prahy v náročnej životnej situácii a cielenou podporou pri riešení sociálnych problémov na územní hlavného mesta ČR. Dlhodobo podporuje neziskové organizácie a nadácie ako facilitátorka a mentorka v oblasti systémových i organizačných zmien a participácie.

Kto postúpi do Akcelerátora?

Po celý čas budú na podujatí prítomní aj traja členovia hodnotiacej komisie. Z 18 účastníkov Bootcampu vyberú maximálne 15 organizácií, ktoré postúpia do 3-mesačného Akcelerátora a získajú nielen finančnú podporu, ale aj poradenstvo od mentora na mieru. Súčasťou hodnotiacej komisie bude evaluátorka Edita Bednárová, impaktová a investičná manažérka Magdaléna Radová a senior programový manažér Norbert Maur z Nadácie Pontis.

Členky a člen komisie majú vopred k dispozícii projekty organizácií, s ktorými sa prihlásili do Impact Lab Akcelerátora. Na Bootcampe sa zúčastnia predstavovania týchto projektov samotnými organizáciami, pričom obsahom budú ciele, aktivity ich programov aj predstavenie tímu. Po predstavení organizácie jej budú klásť otázky. Komisia sa tiež zúčastní na konzultáciách organizácií s expertnými mentormi a mentorkami, na ktorých budú organizácie hovoriť o výzvach v rámci svojich aktivít. Členky a člen komisie budú tiež načúvať pri skupinovej reflexii na konci Bootcampu, počas ktorej organizácie predstavia rozvoj programov po podujatí.

Hodnotiacimi kritériami, ktoré bude komisia vyhodnocovať, sú: realizovateľnosť ponúkaného riešenia, potenciál pozitívneho dopadu, potenciál škálovania, inovatívnosť a kvalitu projektového tímu.

 


Podporovateľom témy demokracia a transparentnosť je Fond pre transparentné Slovensko.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111