04. 05. 2012 Nadácia Pontis

O rozvojovej spolupráci diskutoval aj kenský minister Mwazo

„Na Slovensku je málo príležitostí, kedy sa môže stretnúť a diskutovať viacero aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce.

Ide o zástupcov mimovládnych organizácií, akademikov, ale tiež zástupcov ministerstva zahraničných vecí, ktoré rozhoduje o tom, aké sú priority Slovenska v rámci rozvojovej spolupráce,“ vysvetľuje Ivana Raslavská, programová riaditeľka Nadácie Pontis. Konferencia sa venovala predovšetkým demokracii a rozvoju. „Aktuálnym trendom je, že mnohí sa na rozvojovú spoluprácu nedívajú z ekonomického alebo sociálneho hľadiska, ale z pohľadu demokratického systému alebo podpory ľudských práv. Okrem nich je však dôležité aj transparentná politické rozhodovanie, ktoré vedie dlhodobo udržateľnému rozvoju v našich cieľových krajinách,“ dodala I. Raslavská. Cieľom konferencie tiež bolo, aby nastal dialóg medzi tými, ktorí rozhodujú o prioritách rozvojovej spolupráce a zástupcami mimovládnych organizácií, ktorí majú skúsenosti z terénu a vedia, čo ľudia v komunitách a partnerských organizáciách potrebujú. Na konferencii vystúpili ajexperti a spíkri zo zahraničia. O tom ako zvyšovať podporu demokracie v rámci rozvojovej spolupráce diskutoval Geert Laporte z European Central for Development Policy Managment, Íňigo Macias Aymar z Barcelona Central for International Affairs a Zuzana Fialová, predsedníčka Platformy mimovládnych organizácií. O zvyšovaní vplyvu rozvojovej politiky v Európskej únii hovorila Nicoletta Merlo z Európskej komisie. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík zasa hovoril o úlohách zahraničnej politiky Slovenska v oblasti rozvojovej spolupráce. Konferencie sa zúčastnil aj Dansom Mwazo, kenský minister turizmu a poslanec kenského parlamentu, ktorý vidí v slovensko-kenskej spolupráce veľké možnosti. „Ide predovšetkým o oblasti ako sú vzdelanie, poľnohospodárstvo, infraštruktúra a turizmus, z ktorých obe krajiny môžu benefitovať,“ povedal. Vyzdvihol tiež pomoc Slovenska v oblasti rozvojovej spolupráce ako sú projekty zvyšovania počítačovej gramotnosti a projekty v oblasti poľnohospodárstva. „Nechceme konkrétne produkty, ukážte nám, ako veci robiť. To všetko sú projekty, ktoré menia životy našich ľudí,“ dodal Danson Mwazo. Nadácia Pontis v Keni realizuje už druhý projekt zvyšovania počítačovej gramotnosti. Najnovšia počítačová učebňa pribudla na škole v dedine Marungu, ktorá bude slúžiť ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu kenských študentov a ich učitelia si počítačové zručnosti budú osvojovať aj na Slovensku. „Sme radi, že niektorí naši študenti sú už dnes schopní vďaka počítačom a internetu schopní komunikovať so svojimi rovesníkmi zo Slovenska a sťahovať si učebné materiály aj vďaka internetu,“ dodal kenský minister. Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila s finančnou podporou Slovak Aid.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111