30. 04. 2013 Zodpovedné podnikanie

O peniazoch s učiteľmi prakticky a zážitkovo

Nadácia Citi podporuje vzdelávanie učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti. Tí následné predávajú svoje poznatky študentom.

© Junior Achievement Slovensko

Junior Achievement Slovensko s podporou nadácie Citi Foundation realizuje v tomto školskom roku celoročný projekt zameraný na prípravu multiplikátorov (učiteľov, ktorí následne podávajú ďalej svoje skúsenosti študentom) z radov učiteľov z celého územia Slovenska.

Vďaka tomuto projektu v súčasnosti pripravuje 150 multiplikátorov, ktorí si rozširujú svoje odborné a pedagogické vedomosti v oblasti manažmentu osobných financií, s predpokladom využitia vo svojom osobnom živote, ale aj pri vzdelávaní ďalších učiteľov, ako aj žiakov na základných a stredných školách. Multiplikátori po skončení projektu budú schopní v praxi implementovať Národný štandard finančnej gramotnosti inovatívnymi zážitkovými metódami. Výsledkom tohto vzdelávania bude na konci školského roka tiež vznik „otvorenej banky aktivít k výučbe finančnej gramotnosti“, obsahujúcej minimálne 300 aktivít s prvkami inovácií a tvorivosti, využiteľných vo výchovno-vzdelávacom procese na slovenských školách. Projektom sa obe organizácie snažia vyplniť medzeru vo vzdelávaní učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti na Slovensku a prispieť k zvýšeniu ich kvalifikácie.

Veľkou výhodou tohto projektu je obrovská základňa inšpirácií pri príprave a realizácii hodín na školách. Finančná gramotnosť je nielen nutnosť doby, ale aj povinnosť každého človeka vedieť sa pohybovať v oblasti financií. Keďže škola je hlavný zdroj informácií, motivácie a výchovy žiaka, v tejto oblasti je už zajtra neskoro. Svedčia o tom príbehy v médiách“ povedala M. Kovaříková, učiteľka z Gymnázia na Trebišovskej ul. v Košiciach.

Zdroj: Citibank

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111