09. 07. 2012 Nadácia Pontis

Nové trendy vo vyučovacom procese

Grantový program Pozitívna energia pre šport 2012, pod záštitou Nadácie Pontis

LEVICE. V období od 27. apríla do 27. júna 2012 sa v Strednej odbornej škole na Ulici sv. Michala 36 v Leviciach, pod vedením Zuzany Nemčokovej, zrealizoval grantový program Pozitívna energia pre šport 2012, pod záštitou Nadácie Pontis cez Nadačný fond Západoslovenskej energetiky. Program bol zameraný na zavedenie nových trendov do vyučovania telesnej a športovej výchovy, na využitie balančných pomôcok, ktoré slúžia na koordináciu pohybov. Vďaka úspešne vypracovanému projektu a získaniu grantu v celkovej sume 1000 eur škola nakúpila rôzne pomôcky, napríklad polovičnú fitloptu – bosu, balančné vankúše, podložky a iné. Realizácia programu má pozitívny vplyv na telesný vývoj žiakov, na ich fyzickú kondíciu a motivuje ich vo vyučovacom procese.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111