20. 06. 2012 Nadácia Pontis

Naše Mesto podporilo takmer 3000 dobrovoľníkov

Zaujímavé aktivity a veľká pomoc dobrovoľníkov sprevádzali aj tento ročník podujatia Naše Mesto

Naše Mesto. Do zveľaďovania mesta sa okrem občanov a fi riem zapojilo počas piatku 15. júna opäť aj niekoľko známych osobností.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111