08. 03. 2013 Zodpovedné podnikanie

Najetickejšie spoločnosti na svete

Do zoznamu Najetickejších spoločností na svete sa dostali aj členovia Business Leadres Forum.

Organizácia Ethisphere Institute zverejnila v poradí už siedmy výročný zoznam Najetickejších spoločností na svete. Firmy mali možnosť nominovať sa vyplnením špeciálneho dotazníka, na finálnom zozname sa objavilo 145 z nich.

Tento rok sa do výberu zapojil historicky najvyšší počet spoločností, čo potvrdzuje, že etický rozmer je dôležitou súčasťou podnikania. Zároveň nás teší, že čoraz viac spoločností proaktívne rieši etické otázky a rozširuje svoj etický program,“ povedal Alex Brigham, výkonný riaditeľ Ethisphere Institute.

Do rebríčku sa dostali aj spoločnosti, ktoré pôsobia tiež na Slovensku – členovia Business Leaders Forum ako Accenture či Johnson Controls International.

Pozrite si kompletný tohtoročný zoznam

Ethispere Institute má vlastný hodnotiaci systém nazvaný Ethics Quotient (EQTM), ktorý pozostáva z piatich kategórií:

  • Etický program – 25% (štruktúra a zdroje na program, kontrola, písomné pravidlá, tréningy, a pod.);
  • Reputácia, leadership a inovácie – 20% (ocenenia, konkrétne príklady a iniciatívy firmy);
  • Dozor/dohľad – 10% (princípy, risk management);
  • Korporátne občianstvo a zodpovednosť – 25% (prehľad dôležitých indikátorov súvisiacich s udržateľnosťou, angažovaním sa v komunite, prístupom k zamestnancom, dodávateľom, a pod.);
  • Kultúra etiky – 20% (akceptácia etických noriem naprieč celou organizáciou).

Zdroj: ethispere.com

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111