17. 09. 2012 Nadácia Pontis

Nadácia Pontis zakladá fond, chce podporiť boj proti korupcii

Založenie Fondu pre transparentné Slovensko vychádza z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders Forum

Založenie Fondu pre transparentné Slovensko vychádza z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders Forum, ktoré na Slovensku presadzujú princípy zodpovedného podnikania. Nadácia Pontis zakladá Fond pre transparentné Slovensko, ktorý už tento rok podporí neziskové organizácie venujúce sa boju proti korupcii, klientelizmu, plytvaniu verejnými zdrojmi či neetickému spravovaniu vecí verejných. Cieľom nového fondu je podpora transparentnosti, zdravého podnikateľského prostredia a systematické znižovanie korupcie.

„Na Slovensku doteraz takýto fond chýbal. Jeho poslaním je podporiť watchdogové a analytické organizácie, ktoré sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie a zdravého podnikateľského prostredia nevyhnutného pre ekonomický rozvoj každej krajiny,“ vysvetlila výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a programová riaditeľka Nadácie Pontis Beata Hlavčáková. V porovnaní s inými organizáciami majú sťažené podmienky financovania svojich aktivít aj pre nutnosť udržiavať si svoju nezávislosť.

Založenie Fondu pre transparentné Slovensko vychádza z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders Forum, ktoré na Slovensku presadzujú princípy zodpovedného podnikania. V prvom roku sa z neho prerozdelí na vybrané projekty mimovládnych organizácií 50.000 eur. Fond finančne podporili Západoslovenská energetika, Slovenské elektrárne, Slovak Telekom, Heineken Slovensko, Embraco Slovakia, Slovalco a Accenture. „Téma transparentnosti na Slovensku je dôležitá nielen pre veľké firmy, ale aj pre malých a stredných podnikateľov. Preto je fond v nasledujúcich ročníkoch otvorený podpore ďalších firiem, obchodných komôr či združení, ktorým záleží na rozvoji transparentnosti na Slovensku,“ dodala Hlavčáková.

Watchdogové a analytické organizácie sa môžu o podporu svojich projektov uchádzať cez online grantový portál Darca.sk do 19. októbra. Registrované projekty zamerané na inštitucionálny a programový rozvoj, ale aj finančnú udržateľnosť organizácií, bude následne hodnotiť komisia zložená z nezávislých expertov z oblasti žurnalistiky, sociológie, neziskového a podnikateľského sektora. Mená predkladateľov úspešných projektov budú známe 15. novembra. Nadácia Pontis, donorské firmy a členovia hodnotiacej komisie sa zaviazali, že nebudú žiadnym spôsobom ovplyvňovať činnosť príjemcov grantov súvisiacu s ich poslaním kontroly a obhajoby verejných záujmov. Kompletnú výzvu grantového programu a bližšie informácie o Fonde pre transparentné Slovensko záujemcovia nájdu aj na webe Nadácie Pontis. 

Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111