17. 12. 2012 Nadácia Pontis

Na západnom Slovensku vzniknú športoviská pre seniorov

V Európskom roku aktívneho starnutia myslíme aj na starších.

V Európskom roku aktívneho starnutia myslíme aj na starších. V rámci grantového programu Pozitívna energia pre šport, ktorý vyhlásil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis, sa organizácie, samosprávy a domovy sociálnych služieb v západoslovenskom regióne môžu uchádzať o podporu vzniku športovísk či miest pre seniorov. Zámerom programu je podporiť myšlienku Európskeho roku seniorov a solidarity medzi generáciami a podporiť rozvoj zdravého životného štýlu seniorov, rozvoj budovania sociálnych vzťahov, podporiť výstavbu zaujímavých priestranstiev s cieľom skrášlenia a oživenia prostredia a zapojiť do budovania športoviska aj miestnu komunitu – obec, školu, dobrovoľníkov, rôzne združenia.

Program Pozitívna energia pre šport podporí úspešné projekty sumou od 3000 do 7000 eur. Záujemcovia ich môžu prihlásiť do 11. januára 2013 cez webový portál Darca.sk. „O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, obce, mestá alebo domovy sociálnych služieb v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji,“ vymenúva Marieta Kováčová z Nadácie Pontis. Nadačný fond pre tento účel prerozdelí celkovo 70-tisíc eur. Cieľom Európskeho roku aktívneho starnutia je poukázať na hodnoty, ktoré spoločnostiprinášajú starší ľudia a podpora solidarity medzi generáciami. „Aj preto sme sa tento rok rozhodli, že výstavbu športovísk pre mladých rozšírime aj na seniorov. Cieľom je, aby sa mali kde stretávať, podporiť zdravý životný štýl seniorov a vytvoriť príležitosti na využitie ich voľného času,“ vysvetľuje Ján Orlovský, hovorca Západoslovenskej energetiky.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111