07. 07. 2014 Filantropia

Na Slovensku úspešne podniká 30 nepočujúcich podnikateľov

Venujú sa fotografii, grafike, otvorili si kadernícky či masérsky salón, majú vlastnú kaviareň, zlatnícku dielňu i ateliér.

Katarína Bábalová sa venuje grafickému dizajnu a fotografii. www.kabkapd.wix.com/portfolio

Začínajúci Nepočujúci podnikatelia dostali možnosť založiť si vlastný biznis po prvýkrát pred siedmimi rokmi vďaka programu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Svoje podnikanie v rámci programu Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE sa doteraz pokúšalo rozbehnúť 52 Nepočujúcich podnikateľov. Všetci absolvovali bezplatný kurz Ako začať podnikať, po ktorého skončení vypracovali podnikateľský zámer a dostali aj nenávratnú finančnú podporu.

Podnikajú v rôznych oblastiach

Dodnes na Slovensku aktívne podniká 30 z nich. „Podnikatelia sa venujú rôznym oblastiam – fotografii, stolárstvu, šitiu, polygrafii či grafike. Niektorí si otvorili kadernícky salón, zlatníctvo, zámočníctvo, podporili sme aj Nepočujúceho dídžeja, výtvarníčku a na Slovensku sa rozširuje aj úspešná sieť Deaf kebabov,“ hovorí programový manažér nadácie Juraj Récky.  

Podporení podnikatelia sa môžu aj po skončení programu obrátiť na odborníkov z rôznych oblastí v rámci podnikania. Najnovšie majú možnosť mať vedľa seba aj  mentora, ktorý im pomáha posilňovať osobnostné a podnikateľské zručnosti. Každý rok majú možnosť si na spoločnom stretnutí vzájomne vymieňať svoje skúsenosti.

Adam Kováč je úspešný mladý fotograf. Jeho prácu si môžete pozrieť na http://amkophoto.weebly.com/

Čelia mnohým výzvam

Aj podnikatelia so sluchovým postihnutím sa boria s  problémami. „Súvisí to s ich hendikepom, keďže väčšina počujúcich si neuvedomuje, akým nástrahám čelia. Niektorí napríklad nedokážu interpretovať zložité texty, komunikujú často inak ako počujúci,“ vysvetľuje Juraj Récky. Mnohých trápi byrokracia na úradoch, čelia problémom pri oslovovaní nových klientov, ale aj silnej konkurencii.

Z prieskumu, ktorý realizovala medzi Nepočujúcimi podnikateľmi Nadácia Pontis, vyplýva, že všetci boli pripravení na rozbehnutie vlastného biznisu. Jeden z 52 opýtaných priznal, že na podnikanie pripravený nebol. „Vďaka nášmu prieskumu vieme, akým témam máme počas školení pre Nepočujúcich podnikateľov venovať väčšiu pozornosť v nasledujúcich rokoch,“ dodáva Récky. Podnikatelia by viac uvítali rozvíjať svoje podnikateľské zručnosti aj v oblasti komunikácie a marketingu či efektívnejšej komunikácii na úradoch. Program Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE je spoločným projektom Slovak Telekomu a Nadácie Pontis.

Ayo Cruz je inštruktor latino tancov. Chcete sa naučiť tancovať? http://www.ilovelatino.sk

Jedným z hlavných cieľov Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis je dlhodobá podpora komunity Nepočujúcich na Slovensku. Práve programy ako Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE a Mobilný pedagóg napĺňajú tento dlhodobý cieľ.

Prístup k informáciám aj vzdelávaniu je pre Nepočujúcich na Slovensku veľmi obmedzený. Existuje niekoľko škôl pre sluchovo postihnutých, ktoré im umožňujú pomerne malý výber profesií. Najčastejšie sa opakujú povolania ako kaderníčka, stolár, krajčírka, murár či zlatník. Pre ľudí so sluchovým postihnutím je práve samozamestnanie prístupnejším spôsobom zaistenia príjmu ako zamestnanecký pomer, nakoľko komunikácia so zamestnávateľom je pre nich náročná a niekedy nezvládnuteľná. Mnohí šikovní Nepočujúci sú dlhodobo nezamestnaní, keďže sami sa k informáciám o iných formách podpory nevedia dostať.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111