20. 02. 2023 Zodpovedné podnikanie

Mobilonline: To, čo dávame aj dostávame. Od ľudí i životného prostredia

Pre Mobilonline je ochrana životného prostredia základným pilierom jeho podnikania.

Rodinná firma z Lučenca je najväčším výkupcom mobilných telefónov na Slovensku. Na svoje zásielky využíva použité obalové materiály a vratné eko-boxy a pochváliť sa môže aj prvou predajňou na Slovensku, ktorú z 80 % tvoria recyklované materiály. Za presadzovanie  presadzovanie princípov udržateľnosti v biznis modeli aj vo vzdelávaní spotrebiteľov spoločnosť získala ocenenie Via Bona Slovakia 2021 v kategórii Zelená firma. O tom, čo bolo ich najväčšou motiváciou k založeniu zelenej firmy aj aké sú ich ďalšie plány v oblasti udržateľnosti, nám porozprával majiteľ spoločnosti Milan Kovalančík.

 Stali ste sa víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2021 v kategórii Zelená firma. Čo pre vás znamená zisk tohto ocenenia?

V prvom rade by som sa chcel vo svojom mene a v mene mojej firmy za získanie ocenenia veľmi pekne poďakovať. Vážime si, že ste si všimli naše aktivity, ktorými pomáhame svojmu okoliu. Ocenenie pre mňa znamená veľa. Je to skutočne príjemné zadosťučinenie za našu tvrdú prácu.

Čo bolo vašou najväčšou motiváciou pri rozbehnutí firmy, ktorá má udržateľnosť vo svojej DNA? Prečo ste sa vybrali týmto smerom?

Udržateľnosť je základný princíp dobrého prežitia. Malí ľudia sa starajú len o seba, stredne veľkí ľudia aj o svoju rodinu, ale len veľkí ľudia sa starajú o svoje okolie. Mojou najväčšou motiváciou bolo vybudovať úspešnú firmu, ktorá bude zároveň prihliadať na životné prostredie. Pretože to, čo dávame aj dostávame. Či už od ľudí alebo životného prostredia.

Na prepravu zásielok využívate aj vratné eko-boxy. Zvyšuje sa záujem u ľudí o túto ekologickejšiu formu dodania?

Ekoboxy sú síce v ponuke približne len rok, no napriek tomu sa záujem o túto ekologickú formu dodania neustále zvyšuje. Pevne verím, že v budúcnosti budeme naplno využívať len vratné Ekoboxy na odosielanie objednávok pre našich zákazníkov.

Aké sú vaše ďalšie plány v oblasti udržateľnosti?

Naše aktivity v oblasti Ekoboxov sa budeme snažiť rozširovať. Som presvedčený, že sa nám podarí osloviť aj ďalšie podobne zmýšľajúce firmy, ktoré budú taktiež myslieť aj na udržateľnosť. Rovnako sa v súčasnosti snažíme o speňaženie všetkého elektroodpadu, ktorý u nás vzniká. Tieto zdroje následne použijeme na nové projekty v našom okolí.

Čo bude podľa vás najväčšou výzvou v téme CSR/ESG v roku 2023?

Jedna z najväčších výziev pre nás bude oslovovať ďalšie podobne zmýšľajúce firmy ako sme my, a tým pádom vytvárať komunitu, ktorej bude viac záležať na životnom prostredí. Okrem iného by sme určite chceli podstupovať ďalšie efektívne menšie kroky k zlepšovaniu nášho okolia – napríklad minimalizovať tlač faktúr (čím ušetríme 300 kg papiera ročne), edukovať našich zákazníkov o recyklácii, predlžovať životné cykly našich predávaných produktov a naďalej šetriť až 80 % elektrickej energie na našej centrále vďaka fotovoltaickej elektrárni, ktorú sme vybudovali.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111