23. 08. 2012 Nadácia Pontis

Mobilný pedagóg

Nadácia Pontis štartuje po prvý raz na Slovensku projekt s názvom Mobilný pedagóg.

http://www.rozhlas.sk/radio-slovensko/spravy/Specialny-pedagog-pre-nepocujucich?l=2&i=44520&p=1

Moderátor:
Nadácia Pontis štartuje po prvý raz na Slovensku projekt s názvom Mobilný pedagóg. Rodiny s nepočujúcimi deťmi môžu priamo v domácnosti navštevovať špeciálny pedagóg. Jeho úlohou bude naučiť rodičov, ako rozvíjať schopnosti nepočujúceho dieťaťa a ako ho lepšie integrovať do počujúcej spoločnosti. Podrobnosti má Zuzana Gajdošíková.

Redaktor:
V rámci programu Mobilný pedagóg sa o pomoc môžu uchádzať rodiny s nepočujúcimi alebo nedoslýchavými deťmi.

Konkretizuje hovorkyňa Nadácie Pontis Petra Nagyová: 
Špeciálni pedagógovia budú pravidelne navštevovať rodiny s nepočujúcimi deťmi priamo v ich domácom prostredí. Pôjde o deti vo veku do 6 rokov, pretože práve v ranom veku je možné dosiahnuť najvýznamnejšiu pozitívnu zmenu a zlepšenie kvality života nepočujúcich.

Redaktor: 
Na Slovensku sa ročne narodí 70 nepočujúcich detí a ďalších viac ako 100 detí s poruchami sluchu. Nielen z výskumov sa potvrdilo, že nepočujúce dieťa sa narodí väčšinou rodine, ktorá s takýmto ochorením nemá žiadne skúsenosti.

Špeciálna pedagogička a riaditeľka súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Miroslava Zubová: 
Prvou úlohou človeka, ktorý príde do kontaktu s takouto rodinou, je vysvetliť rodičom, čo to znamená sluchové postihnutie, aký to má dosah pre praktický život nielen ich ako rodiny, ale aj samotného dieťaťa a akým smerom by sa mohli uberať.

Redaktor:
Rozdiel je aj v tom, či sa hluché dieťa narodí nepočujúcim alebo počujúcim rodičom. Komunikácia nepočujúcich rodičov s dieťaťom je ľahšia, pretože hendikep prežili sami na sebe. Ťažšie je to s počujúcimi rodičmi.

Miroslava Zubová: 
To je najhlavnejší problém, ako naučiť počujúceho rodiča rýchlo posunkovať tak, aby to vedel sprostredkovať prirodzene nepočujúcemu dieťatku.

Redaktor:
So skúsenosťami a radami sa s nami podelila aj mama nepočujúcej Terezky Eva Vaňová.

Eva Vaňová: 
Ten prvý pocit, ktorý rodič zažije, je určite bezmocnosť, beznádej. zúfalstvo. Určite si kladie otázku. prečo sa toto stalo práve mne? Keď človek vytriezvie z tohto utrpenia, prvá vec, ktorá je dôležitá, je čo najskôr sa skontaktovať s odborníkmi a pátrať po informáciách.

Redaktor: 
Projekt Mobilný pedagóg by sa mal rozšíriť do viacerých regiónov. Oficiálne by sa mal rozbehnúť začiatkom októbra. Viac informácií, ako aj prihlášky pre rodičov či špeciálnych pedagógov, ktorí by sa na projekte chceli podieľať, sú na webovej stránke Nadácie Pontis. Prihlásiť sa dá do konca septembra.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111