12. 06. 2014 Nadácia Pontis

Mladí futbalisti budú mať krajší futbalový stánok

Obci Lendak sa vďaka aktivite ľudí pracujúcich s futbalovou mládežou podarilo získať podporu Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

 

http://s.sme.sk/r-rss/7231034/poprad.korzar.sme.sk/mladi-futbalisti-budu-mat-krajsi-futbalovy-stanok.html

 

LENDAK. Vo svojom projekte Futbalom k zdravému životnému štýlu mládeže Lendaku poukázali na nedostatky stavu areálu futbalového ihriska a predstavili svoje myšlienky pre vylepšenie tohto stavu.

Cieľom projektu bol nákup materiálu na rekonštrukciu oplotenia obecného futbalového ihriska železným dvojzábradlím a zváraným pletivom a jeho montáž z dvoch pozdĺžnych strán ihriska s ponechaním železných stĺpikov. Terajšie poškodené drevené zábradlie už nespĺňalo svoju funkciu. Keďže na ihrisku je aj obecný zdroj vody, do hornej časti zábradlia naplánovali prívod vody pre zavlažovanie trávnika. Pri osadzovaní zábradlia chceli využiť dobrovoľnícku činnosť dobrovoľníkov z radov rodičov a rodinných príslušníkov hráčov, zamestnancov obce a jej organizácií (spojená škola, príspevkové organizácie obce). Ich snahou bolo projektom zabezpečiť funkčnosť, bezpečnosť a estetizáciu ihriska s predpokladaným využívaním areálu obcou na celoobecné akcie v oblasti športu a kultúry, zároveň pri neorganizovaných voľnočasových aktivitách detí a mládeže. Predpokladaný cieľ zaujal hodnotiacu komisiu nadácie, ktorá zo svojho nadačného fondu vyčlenila pre tento projekt 2 530 eur.

 

Teraz už zostáva len vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do realizácie projektu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111