09. 07. 2013 Nadácia Pontis

Mestskí policajti vzdelávali deti

ČADCA.Séria vzdelávacích aktivít v rámci projektu Spolu a bezpečne na cestách.

Mestská polícia Čadca v spolupráci zo Základnou špeciálnou školou v Čadci pripravila pre svojich žiakov sériu vzdelávacích aktivít v rámci projektu Spolu a bezpečne na cestách. Cieľom projektu je odstraňovanie fyzických a psychologickýchl bariér medzi žiakmi a následná integrácia detí zo špeciálnej školy v Čadci formou spoločnej dopravnej súťaže medzi bežné deti. Obsahom projektu je realizácia vzdelávacích aktivít pre deti a mládež s telesným, alebo psychickým postihnutím zo špeciálnej školy, ktoré sú zamerané na oblasť bezpečnosti na cestách. Vzdelávanie prebiehalo formou tvorivých dielní, prednášok a praktických cvičení na dopravnom ihrisku, tak, aby všestranne napomáhalo žiakom zvyšovať informácie o bezpečnosti na cestách, informácie o zodpovednom správaní sa chodcov a cyklistov a podobne. Tento projekt finančne podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111