29. 07. 2014 Zodpovedné podnikanie

Hrozba menom globálne otepľovanie

Klimatické zmeny ohrozujú stabilitu dodávateľského reťazca firiem.

©Bert Kaufmann/flickr.com

Tak ako ekonomické, sociálne a politické činitele, aj počasie môže ovplyvniť ekonomiku naprieč celým svetom. Dlhotrvajúce suchá, silné búrky alebo iné formy extrémneho počasia – to všetko ovplyvňuje výrobný proces. V období rozsiahlej globalizácie nepoškodzujú klimatické zmeny len zasiahnutú oblasť. Narušenie dodávateľského reťazca môže vyvolať domino efekt v ďalších krajinách.

Ruské horúčavy, búrky v Thajsku

Príkladov je hneď niekoľko. V roku 2010 postihli Rusko horúčavy, ktoré sa podpísali na neúrode plodín, najmä pšenice. Vláda sa snažila regulovať nepriaznivú situáciu obmedzením ich vývozu. To však spôsobilo nárast celosvetovej ceny pšenice, rovnako aj pšeničných výrobkov.

Búrky v Thajsku v roku 2011 negatívne ovplyvnili automobilový a elektronický priemysel. Rozsiahle povodne spôsobili škodu na dodávkach materiálov a súčiastok. K poškodeným spoločnostiam patrili firmy ako Cisco, Dell, Ford či HP. Ich škoda bola odhadnutá na 15 – 20 miliárd dolárov.

Kalifornské sucho

Krátkodobé klimatické výkyvy však nie sú jedinou hrozbou. Oblasť Kalifornie napríklad sužujú dlhodobo pretrvávajúce suchá. Predpokladá sa, že táto situácia bude viesť k nárastu ceny ovocia a zeleniny až o 6 %. Zásadnejší problém však spočíva v tom, že sucho negatívne vplýva aj na zásoby vody, ktorá je nevyhnutná nie len pre priemysel, ale aj pre výrobu elektrickej energie a udržateľný rozvoj po celom svete.

Kalifornia dokonca prijala dôrazné opatrenia, ktorými chce obyvateľov primäť k šetrnejšiemu užívaniu vody. Nové pravidlá majú napríklad zakázať nadmerné zalievanie, pri ktorom voda vyteká zo záhonov a trávnikov až na cesty, chodníky a ulice. Neprípustné bude tiež kropenie chodníkov, vozoviek a iného pevného povrchu, rovnako ako umývanie áut hadicami, ktoré nemajú zatváraciu trysku. Porušenie pripravených predpisov sa bude trestať pokutami.

Štátny úrad pre kontrolu vodných zdrojov odhaduje, že navrhnuté opatrenia ročne ušetria zásoby vody pre 3,5 milióna ľudí. To je dostatočné množstvo pre pokrytie potrieb 90 % obyvateľov Los Angeles.

Ako sa prispôsobiť klimatickým zmenám?

Škody spôsobené klimatickými zmenami sa každoročne pohybujú vo výške niekoľkých miliárd dolárov. Keďže globálnym otepľovaním dochádza k čoraz častejším zmenám počasia, situácia sa bude zhoršovať. Je preto potrebné, aby podniky reagovali na klimatické zmeny a snažili sa im prispôsobiť. Aby to dokázali, musia zistiť, či sú ich dodávatelia odolní voči teplotným zmenám.

Práve na podporu všeobecnej informovanosti vznikla webová stránka Zeean, ktorá zbiera a poskytuje údaje o celosvetových ekonomických reťazcoch. Umožňuje tak svojim užívateľom analyzovať odolnosť konkrétnych dodávateľských reťazcov a predvídať potenciálne riziká.

Zdroje: GreenBiz.com, environmentalleader.com, eandt.theiet.org, enterrasolutions.com, energia.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111