19. 05. 2014 Nadácia Pontis

Hričovský hrad je rajom pre všetkých

Zrúcanina Hričovského hradu má čo ponúknuť turistom j milovníkom histórie.

Členovia Združenia priateľov Hričovského hradu sa usilujú uchovať ho čo najdlhšie.

HRIČOVSKÉ PODHRADIE. Zrúcanina Hričovského hradu leží na severnom okraji Súľovskej vrchoviny, neďaleko obce Hričovské Podhradie. Je vyhľadávaným miestom pre turistov, ale v ostatných rokoch tu trávi svoj voľný čas hlavne skupinka nadšencov histórie, ktorí si hovoria Združenie priateľov Hričovského hradu. „Naše združenie má sedem stálych členov, no počas roka sa k nám pridáva aj množstvo dobrovoľníkov„, hovorí Jozef Mihálik, riaditeľ združenia. „Už druhý rok sa tiež zapájame aj do projektu Naše mesto. Počas dvoch dní sa vtedy zapojí do prác na hrade množstvo dobrovoľníkov. Počas roka nám na hrade vypomáhajú i žilinskí skauti“ dodáva Mihal.

Združenie priateľov Hričovského hradu vzniklo v roku 2010 s cieľom postupne zakonzervovať národnú kultúrnu pamiatku hrad Hričov, ale usilujú sa i o jeho prezentáciu a zviditeľnenie. „Ešte pred samotným vznikom združenia som sa zapájal do aktivít na hrade Lietava, kde som pomáhal,“ objasňuje vznik združenia Jozef Mihálik. „Neskôr mi napadla myšlienka založiť niečo podobné s kamarátmi na inom hrade. Pri založení združenia im vtedy pomáhali aj niektorí členovia Združenia na záchranu Lietavského hradu, ktoré malo vtedy za sebou už pár rokov praxe na záchrane zrúcaniny.“ Dodnes si navzájom pomáhajú. „V roku 2012 sa nám podarilo získať prvú finančnú podporu, vďaka čomu sme spustili prvú murársku sezónu a archeologický výskum na hrade Hričov,“ hovorí o začiatkoch Jozef Mihálik.

V tomto roku začali dobrovoľníci s prvými konkrétnymi záchrannými prácami. „Na hrade sme začali s archeológiou objektu cisterny v predhradí a archeológiu predného paláca. Výskum priniesol zaujímavé odhalenia“. Archeologický výskum zahĺbeného objektu v predhradí, ktorý sa v dostupných materiáloch často uvádza ako hospodárska budova, priniesol prvé prekvapivé výsledky. „Po postupnom odkrývaní sme však nenašli žiadne časti murív, a tiež sa nenašiel ani žiadny vstup, ktorý by nasvedčoval tomu, že išlo o nejaký obytný objekt. Všetko nasvedčovalo tomu, že sme objavili zaklenutú cisternu na vodu. Jej aktuálna hĺbka je vyše štyroch metrov, a to sa na jej dne nachádzalo ešte množstvo závalu,“ opisuje objav Mihálik. V rámci murárskych prác začali priatelia Hričovského hradu s konzerváciou okien predného paláca, objektu rožnej veže, vyškárovali poslednú valenú klenbu na hrade v priestore horného paláca a vymurovali veľký výpadok muriva v nároží zadného paláca. Tiež prekopali prístupovú cestu na hrad a v areáli hradu vyrúbali náletovú vegetáciu.

Na úspešný rok 2012 nadviazali priatelia Hričovského hradu aj minulý rok. Najväčším úspechom predchádzajúcej sezóny na hrade bolo otvorenie náučného chodníka. „Náučný chodník sa skladá z dvadsiatich vyrezávaných tabúľ o histórii hradu, faune a flóre okolia,“ hovorí Jozef Mihálik. Projekt vznikol v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko -Slovensko. Na otvorení boli aj poľskí turisti. „Finančne nás podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Nadácia Pontis, výrazne nám pomohla aj podpora 2 % z daní.“

Tohtoročná sezóna sa začína koncom mája „V rámci tohtoročnej finančnej podpory plánujeme pokračovať v stabilizácii najviac ohrozených častí hradu, ako sú už spomínané okná predného paláca, plánujeme spustiť záchranu okien stredného paláca, pokračovať v konzervácii objektu rožnej veže a vymurovať výpadok muriva pri vstupe do zadného paláca,“ hovorí o plánoch Jozef Mihálik. Plánujú tiež pokračovať v archeologickom výskume cisterny. Archeologický výskum čakajú aj priestory stredného paláca a rožnej veže. „V priestoroch rožnej veže plánujeme postaviť plošinu, kde umiestnime sklad náradia. Plánujeme spoluprácu s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, konkrétne s katedrou muzeológie. Študenti si tak budú môcť svoju povinnú prax urobiť na hrade Hričov. Všetky práce, ktoré na hrade robíme, neustále konzultujeme aj so skúsenými archeológmi, dodáva Mihálik.

Dohľad nad prácami robia aj pamiatkári. Tohtoročnú sezónu plánujú spustiť niekedy koncom mája alebo začiatkom júna, podľa počasia. Pracovať sa bude počas celého leta. Do brigád sa môžu zapojiť aj dobrovoľníci, ktorí majú chuť a záujem prispieť k záchrane hradu Hričov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111