07. 11. 2013 Filantropia

Hľadáme mentorov pre nepočujúcich podnikateľov

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis rozširuje svoju pomoc pre nepočujúcich podnikateľov.

Hľadáme skúsených mentorov pre podnikateľov so sluchovým postihnutím.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis hľadá 10 mentorov pre nepočujúcich podnikateľov. Ide o pilotný program Pomáhame hľadať ďalší zmysel – Pre podnikanie, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom so sluchovým postihnutím rozvíjať ich osobné, odborné a sociálne schopnosti pri ich podnikaní.

Hľadáme ťa

Potrebujeme 10 trpezlivých, empatických, flexibilných a kreatívnych mentorov, ktoré majú tieto skúsenosti:  

 • Minimálne 2 roky skúseností s mentorovaním skupiny
 • Minimálne ročná skúsenosť s individuálnym mentorovaním (výhodou je, ak ste mentorovali ľudí s nedostatkom príležitostí)
 • Schopnosť analyzovať potenciál človeka, nastaviť a naplniť plán jeho rozvoja
 • Skúsenosti s koučingom

V rámci programu Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie sme doteraz podporili 48 podnikateľov so sluchovým postihnutím s naštartovaním ich vlastného biznisu. Dávame im šancu začať podnikať v tom, v čom sú dobrí. Mentoringový program je ďalšou podporou pre podnikateľov. Mentori, ktorých vyberieme, budú pomáhať už rozbehnutým podnikateľom a tiež novým, ktorí práve začínajú s biznisom. 

Čo ťa čaká?

Pilotný mentoringový program bude pozostávať z troch častí:

 • Príprava mentorov na prácu s ľuďmi so sluchovým postihnutím a zaškolenie do ďalších dôležitých tém (január 2014 – legislatíva podporovaného zamestnávania, marketing a podnikateľské minimum)
 • Úvodné stretnutie s podnikateľmi, ich analýza počas školenia k podnikateľským zručnostiam a zostavenie individuálneho plánu rozvoja ich zručností (január a marec 2014)
 • ročný individuálny mentoring s priebežným a záverečným hodnotením (marec 2014 – február 2015)

Aké benefity ti ponúkame?

 • finančný príspevok na mentorovanie
 • rozvoj tvojich zručností s využitím osobných skúseností pri tvorbe nového nástroja pomoci znevýhodneným skupinám

Mentori budú pre nás partnermi pri overovaní a praktickom nastavovaní mentorského programu.

V praxi ide o:

 • mesačný finančný príspevok 300 eur za minimálne 12 hodín mentorovania jedného podnikateľa vo forme paušálneho príspevku v prvom polroku, ďalšie tri mesiace paušálna čiastka za osobnú konzultáciu alebo elektronickú konzultáciu
 • bezplatné vzdelávanie (posunkový jazyk, marketing)
 • víziu pespektívneho využitia schopností mentora v iných programoch Nadačného fondu Telekom

Ako vyberieme uchádzačov?

Vyberať budeme na základe prihlášok do 15. decembra. Vybraných uchádzačov pozveme začiatkom decembra na 3-hodinové stretnutie, ktoré bude pozostávať z rozhovoru a praktickej časti na overenie vašich mentorských zručností s prvkami koučingu.

Ako sa mám prihlásiť?

 • napíš životopis vo forme Europassu
 • motivačný list s popisom skúseností zo skupinového a individuálneho mentoringu (rozsah motivačného listu s popisom 2 – 4 strany)

Prihlásiť sa môžete do nedele 15. decembra e-mailom na adresu: juraj.recky@nadaciapontis.sk.

Osobné konzultácie k výzve poskytne Janette Motlová, e-mail: janette.motlova@gmail.com, mobil: 0911 229 052.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111