16. 02. 2024 Zodpovedné podnikanie

Herba Drug: Nechceme, aby región opustili tí najschopnejší iba preto, že sa nemajú kde uplatniť

Rodinná firma Herba Drug výrazne prispieva k rozvoju regiónu, pričom sa sústredí na prácu s komunitami, podporu regionálnej výroby a udržateľné podnikanie.

Spoločnosť sídliaca na východnom Slovensku, pre ktorú je natoľko dôležitý rozvoj regiónu, že hoci by pre ňu bolo ekonomicky výhodnejšie podnikať bližšie k hlavnému mestu, zotrváva v Smižanoch. Zamestnáva ľudí z blízkeho okolia (často už niekoľko generácií rodín) a to s dôrazom na diverzitu a inklúziu zamestnancov a zamestnankýň so znevýhodnením. Podporuje lokálnych dodávateľov aj napriek vyšším cenám. Angažuje sa tiež v pomoci detským onkologickým pacientom, podporuje talenty, vzdelávanie aj občiansky aktivizmus. Nadštandardný prístup k podnikaniu priniesol spoločnosti Herba Drug ocenenie v hlavnej kategórii Via Bona Slovakia 2022 Zodpovedná malá/stredná firma. So zakladateľom rodinnej firmy Herba Drug Ivanom Milým sme sa rozprávali aj o tom, prečo je pre neho dôležitejší rozvoj regiónu pred ziskom.

Stali ste sa víťazom ocenenia Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. Čo pre vás znamená zisk tohto ocenenia?  

Ak by som sa mal vyjadriť iba jedným slovom, tak poviem – zadosťučinenie. My ako nie veľká firma sa roky snažíme byť ohľaduplní a citliví k okoliu, slušní a korektní k zamestnancom a partnerom. Našim zákazníkom chceme dodávať dobré výrobky za spravodlivú cenu. Niekedy sa cítime ako „ostrov pozitívnej deviácie“ a sme radi, keď takýchto „ostrovov“ vidíme v našej krajine viac a vzájomne sa dokážeme inšpirovať. Tomu pomáha aj Nadácia Pontis s ocenením Via Bona.

Ako sa z malej rodinnej firmy stane najväčší výrobca kozmetiky na Slovensku? 

Často si sám kladiem túto otázku. Zaručenú odpoveď nepoznám. Vymenujem iba pár vlastností, ktoré na našej ceste boli a sú dôležité. Pracovitosť, vytrvalosť, schopnosť poučiť sa z neúspechu, slušnosť a šťastie. Bez toho by to nebolo možné.

Čo vás motivuje prispievať k rozvoju regiónu, hoci by bolo často jednoduchšie a ekonomicky výhodnejšie podnikať napríklad v hlavnom meste? 

Ja, moja rodina a väčšina našich spolupracovníkov milujeme časť Slovenska, v ktorej žijeme. Spiš je pre náš život veľmi dôležitý. Tu žili naši predkovia a často ešte žijú naši rodičia, tu sa cítime zakorenení. Nechceme, aby región opustili tí najschopnejší iba preto, že sa nemajú kde uplatniť a tým prispievali k veľkým regionálnym rozdielom. Nejdem spochybniť prirodzené centrá, ktoré v našej krajine existujú. Uvedomujem si však, že ak tieto centrá „vysajú“ z regiónov to najlepšie a najvzdelanejšie, potom sa naša krajina ako celok bude iba ťažko posúvať vpred.

Firma sa teší nízkej fluktuácii, niektorí zamestnanci a zamestnankyne u vás pracujú aj tri desaťročia. V čom spočíva starostlivosť o zamestnancov?  

Sme rodinná firma a snažíme sa o to, aby u nás vládla rodinná atmosféra. Efektívni samozrejme musíme byť, ale výkonnosť nie je u nás jediným meradlom úspešnosti. Viem pochopiť rôzne ťažkosti kolegov a kolegýň. Často im poskytnem čas na ich vyriešenie. Pracujeme na tom, aby v spoločnosti vládla úcta medzi jednotlivými profesiami, aby si ľudia uvedomili vzájomnú prepojenosť. Mojím cieľom je, aby si každý, kto pracuje v našej spoločnosti, uvedomoval, že je súčasťou diela, na konci ktorého je produkt, ktorý je užitočný a spraví radosť nášmu zákazníkovi.

V rámci zodpovedného podnikania sa venujete aj rôznym dobročinným aktivitám. Ktoré skupiny ľudí podporujete?  

Najradšej by sme podporovali všetko zmysluplné a každého núdzneho. Denne nám príde aj niekoľko žiadostí, a tak sme si museli vytvoriť systém. Veľmi nám záleží na rozvoji regiónu a našu podporu majú umelecké a športové mládežnícke talenty, školy či rôzne podujatia. Produkty venujeme aj detskému domovu, zariadeniu pre zdravotne postihnuté deti, chudobným rodinám a seniorom. V celoslovenskom meradle je to podobne. Tu máme aj vlastný projekt. Pomáhame rodinám s detskými onkologickými pacientmi, sme partnerom projektu seniorboxy a podporujeme viacero festivalov. Od vypuknutia vojnového konfliktu u našich susedov pomáhame aj obetiam vojny.

Čo bude pre vás najväčšou výzvou v téme zodpovedného podnikania v roku 2024? 

Nezamýšľam sa tak konkrétne nad touto témou. Atribúty CSR/ESG máme zahrnuté v našej práci od samého začiatku podnikania, bez toho, aby sme ich takto nazývali. Pracujeme na projekte novej výrobnej linky, ktorá pri balení našich produktov dokáže ušetriť až 80 % plastu. Inštalujeme solárnu elektráreň na streche výrobnej haly. A budeme sa snažiť dosiahnuť priaznivý hospodársky výsledok, z ktorého časť vieme poskytnúť na vylepšenie podmienok našim zamestnancom a časť na podporu tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

Ste firma s menej než 250 zamestnancami a zamestnankyňami, ktorá má zodpovedné podnikanie vo svojej DNA? Nominujte sa na ocenenie Via Bona Slovakia 2023 v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. Nominácie uzatvoríme 11. marca 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111